การย่อยอาหราของสัตว์

ทุกคือเคยรู้รึไม่ว่าสัตว์มีวิธีย่อยอาหารเหมือนกับมนุาย์เรารึไม่ถ้าไม่รู้งั้นเรามาเริ่มเรียนบทเรียนแรกกัน

การย่อยอาหารของสัตว์นั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ สัตว์มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร

  1. สัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร

เราขอยกตัวอย่างเช่นฟองนำ้เป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นรูไม่มีทางเดินอาหารแต่มีเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าโคเอโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีแฟลเจลและมีปลอก โคเอโนไซต์ใช้แฟลเจลลัมโบกพัดอาหารที่มากับน้ำทางช่องน้ำเข้าแล้วไปในปลอก จากนั้นอาหารเข้าสู่เซลล์โดยวิธีฟาโกไซโทซิสเกิดเป็นฟูดแวคิวโอลรวมกับไลโซโซมเอนไซม์ในไลโซโซมจะย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงจากนี้จะมีเซลล์อีกชนิดนี้เรียกว่าอะมีโบไซต์มีลักษณะคล้ายอะมีบา สามารถนำสารอินทรีย์ขนาดเล็กเข้าสู่เซลล์และเกิดการย่อยภายในเซลล์นี้ เมื่ออาหารถูกย่อยจนสมบูรณ์แล้วจะส่งไปยังเซลล์ต่างๆส่วนกากอาหารจะถูกลำเลียงออกจากเซลล์ด้วยวิธีเอกโซไซโทซิส ออกนอกร่างกายมางช่องน้ำออก

Advertisement

Advertisement

                                       

ที่มาของรูปภาพ:http://kruwawa2.blogspot.com/p/blog-page_8419.html

    2.สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์

สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์มีหลายชนิดแต่เราของยกตัวอย่างเป็นไฮดราซึงมีทางเดินอาหารทางเดียวคือปากซึ่งเป็นทั้งทางเข้าและทางออกของกากอาหารซึ่งไฮดรานั้นเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกายประกอบด้วยเนื้อเยื่อ2ชั้นคือชั้นนอกและชั้นในไฮดราจะกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหาร โดยวิธีคือเมื่อเหยื่อเข้ามาสัมผัสกับเทนทาเคิลไฮดราจะปล่อยเข็มพิษอย่างรวดเร็วแทงเหยื่อจนเหยื่อจะเป็นอัมพาตจากนั้นจะใช้เทนทาเคิลจับเหยื่อเข้าปาก เมื่อเหยื่อเข้าสู้ช่องภายในลำตัว เซลล์ที่อยู่บริเวณเนื้อเยื่อชั้นในซึ่งทำหน้าที่สร้างเอนไซม์จะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นอาหารบางส่วนจะถูกนำเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธ๊ฟาโกไซโทซิสเกิดเป็นฟูดแวคิวโอล และย่อยโดยเอนไซม์ในไลโซโซมเช่นเดียวกับฟองน้ำสารอาหารที่ได้จะแพร่เข้าสู่เซลล์ต่างๆส่วนกากอาหารจะขับออกทางปาก

Advertisement

Advertisement

                                                   

ที่มาของภาพ:http://www.biologyjunction.com

       3.สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์

คือทางเดินอาหารมีช่องเปิด2ช่องโดยปลายด้านหนึ่งของท่อทางเดินอาหารเป็นทางเข้าของอาหารเรียกว่าปากและปลายอักด้านเป็นทางออกของกากอาหารเรียกว่าทวารหนักสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่เช่นไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดจะมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ โดยทางเดินอาหารจะมีลักษณะเป็นท่อและแบ่งเป็นส่วนๆซึ่งทำหน้าที่จำเพาะในระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังอาจมีอวัยวะย่อยช่วยย่อยอาหารเพิ่มขึ้นเช่นฟัน กระเพาะพักอาหาร กึ๋น ต่อมสร้างเอนไซม์ ตับ ตับอ่อน และโพรเวนทริคิวลัส

Advertisement

Advertisement

 

                                                 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์

ที่มาของรูปภาพ:https://bodysystemsbykrupimnucha.wordpress.com/2017/04/27

จบแล้วสำหรับบทเรียนวันนี้แอดหวังว่าบทความนี้จะช่วยในการพัฒนาการเรียนของน้องทุกคนนะคะ

เจอกันในบทเรียนต่อไป