ปัจจุบันนี้โลกเปิดกว้างมากขึ้น มีคนไทยที่อยากไปทำงานต่างประเทศและก็มีคนจากต่างประเทศที่อยากมาทำงานในไทย และ บางครั้งชาวต่างชาติก็มีความรู้ความสามารถที่น่าสนใจที่น่าจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้ดีขึ้น แต่การจะรับชาวต่างชาติก็มีขั้นตอนของมัน ไม่ใช่อยากรับก็รับได้เลย อย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในส่วนของต่างชาติที่อยากมาทำงานในไทย สิ่งที่ต้องทำให้มี 2 อย่างด้วยกันคือ

  • VISA เพื่อให้อยู่ในไทยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • Work permit ซึ่งเป็นใบที่อนุญาตให้ทำงานในไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

โดยการขอ work permit จะสามารถทำได้ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบริษัทที่จดทะเบียนดังนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าบริษัทของเราสามารถจ้างต่างชาติได้หรือไม่

1.บริษัทที่ประเภทกิจการที่มีการขอการส่งเสริมการลงทุน – BOI (The Board of Investment of Thailand)

Advertisement

Advertisement

                แบบนี้จะยากตอนขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากต้องมีแบบแผนการผลิตหรือบริการที่ชัดเจน และอาจจะใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับการอนุมัติ แต่ในการจ้างต่างชาติจะค่อนข้างรวดเร็วกว่า โดยสามารถขออนุมัติผ่านทางออนไลน์ได้ แต่จะมีเงื่อนไขดังนี้

                - ไม่มีกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของต่างชาติ แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 ปีในกรณีที่จบด้านที่ตรงกับงาน แต่ถ้าเรียนจบไม่ตรง ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

2.บริษัทที่จดทะเบียนปกติกับกระทรวงพาณิชย์ และไม่มีบัตรส่งเสริมจาก BOI

                - จะมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำสัญชาติ ตั้งแต่ 25,000 บาทต่อเดือนจนถึง 50,000 บาทต่อเดือน ตามสัญชาติของชาวต่างชาติโดยประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปหรืออเมริกาก็จะแพงกว่าในเอเชีย

- ต่างชาติ 1 คนต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน และมีการจำกัดเงินทุนขั้นต่ำที่ใช้ในการจดทะเบียนของบริษัทโดยต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อลูกจ้างชาวต่างชาติที่ต้องการจ้าง

Advertisement

Advertisement

เงินเดือน

ขั้นตอนการขอ VISA และ ใบอนุญาตทำงานก็จะแตกต่างกันทั้งเอกสารที่ใช้และสถานที่ที่ไปขอและค่อนข้างซับซ้อน ดังนี้

เริ่มต้นนั้น ชาวต่างชาติจะต้องขอวีซ่าประเภท Non Immigrant B ก่อน โดยไปขอที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ โดยสถานทูตแต่ละประเทศจะขอเอกสารแตกต่างกัน เราต้องเข้าไปเช็คเอกสารกับสถานทูตในประเทศนั้น ๆ เอง โดยเอกสารหลัก ๆ ก็จะเป็นเอกสารจากทางบริษัทรวมถึงเอกสารยืนยันว่าได้รับเชิญไปทำงานด้วยจริง และเอกสารที่สำคัญที่สุดคือ จดหมายจากทางหน่วยงาน BOI โดยขอผ่าน https://swe-expert.boi.go.th/ (ในส่วนนี้จะต้องทำการขอตำแหน่งกับทาง BOI ก่อน) หรือ สำนักงานจัดหางาน (ตท. 3) โดยขอที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่บริษัทของเราตั้งอยู่

Advertisement

Advertisement

หลังจากที่ชาวต่างชาติได้ Non Immigrant B จะสามารถใช้เพื่อบินเข้าไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

Non Immigrant B

สำหรับบริษัทภายใต้การส่งเสริม BOI – สามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นวุฒิการศึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น ใบผ่านงานของสายงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารบริษัท ฉบับสแกนทั้งหมด พร้อมเหตุผลอธิบายว่าทำไมถึงมีความจำเป็นต้องจ้างชาวต่างชาติคนนี้ ทำไมไม่จ้างคนไทย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วสามารถนัดวันในเว็บเพื่อไปยื่นที่ One Stop Service ที่จามจุรีสแควร์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกรวมถึงเอกสารที่ต้องใช้สามารถดูได้ที่: https://www.boi.go.th

การขอวีซ่า

สำหรับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การส่งเสริม BOI จะต้องไปที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่เดียวกับที่บริษัทจัดตั้ง โดยจะต้องให้ชาวต่างชาติไปขอใบตรวจสุขภาพก่อนว่าไม่ได้มี 5 โรคร้ายต้องห้ามสำหรับการทำงาน จากนั้นเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ Work permit เมื่อได้ Work permit แล้ว สามารถไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อไปยื่นขอขยายวีซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกรวมถึงเอกสารที่ต้องใช้สามารถดูได้ที่:

สำหรับเอกสารในการขอใบอนุญาตทำงาน:  >> https://www.doe.go.th

สำหรับเอกสารในการขอขยายวีซ่า:>> https://www.immigration.go.th

การขอวีซ่า

 

เทคนิคในการยื่นเอกสาร

บริษัทภายใต้การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ปกติแล้ว จะแนะนำให้ไปช่วงเช้าเลย หรือไม่ก็ช่วงหลังเที่ยง เพราะถ้าไปช่วงที่ติดพักเที่ยง จะต้องรอเจ้าหน้าที่พักก่อนค่อนข้างนาน แต่การยื่นทุกอย่างค่อนข้างสะดวกเพราะยื่นออนไลน์ในระบบไปหมดแล้ว แค่ไปรายงานตัวและชำระเงินซะมากกว่า แต่ปกติเวลาพาต่างชาติไปก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมงครึ่ง และสะดวกรวดเร็วมาก

บริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

โดยปกติแล้ว การยื่นเอกสารหลังวันหยุดราชการ หรือวันศุกร์คนจะค่อนข้างเยอะ ส่วนวันจันทร์คนจะน้อยกว่า เพราะปกติวันจันทร์เป็นวันที่เพิ่งเปิดทำงานวันแรก ต่างชาติหรือคนที่ดูแลอาจจะยังไม่สะดวกมาเพราะเตรียมเอกสารอยู่ 

โดยสรุปแล้ว แบบภายใต้บัตรส่งเสริม (BOI) จะง่ายกว่ามาก เพราะสามารถยื่นออนไลน์ได้เลย และพาต่างชาติไปพบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแค่วันเดียวเท่านั้น แต่ในส่วนของที่ไม่ได้รับบัตรส่งเสริม เจ้าหน้าที่จะเคร่งเรื่องเอกสารมาก ต้องเตรียมเอกสารตัวจริงไปค่อนข้างเยอะ และต่างชาติต้องไปด้วยประมาณ 2-3 ครั้ง 

และสุดท้ายนี้ ถามว่าต้องยื่นเอกสารให้จ่างชาติที่มาทำงานมั้ย คำตอบคือต้องยื่นเพื่อที่จะได้ให้ชาวต่างชาติทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายและไม่มีความเสี่ยงในการทำงาน

 

เครดิตภาพ cover: pixabay / เครดิตภาพประกอบ : ภาพโดยผู้เขียน