สวัสดีเพื่อน ๆ อสม.ทุกคนเราเองเป็น อสม.ประจำจังหวัดพิษณุโลก จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ได้ประสบปัญหากับโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมาพี่น้อง อสม.ทั้งประเทศได้ออกปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเคร่งคัดเพื่อที่จะทำการควบคุมและป้องกันมิให้ไวรัสตัวร้ายได้ระบาดสู่ประชากรทุก ๆ คน 

เข้าเวรเฝ้าระวังประจำหมู่บ้าน

การทำงานของ อสม.เราถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะเราทุกๆ คนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID -19)ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วจากผลงานของเพื่อนๆ อสม.เราทำให้รัฐบาลมีการลงมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขได้สั่งการให้สาธารณสุขเพิ่มค่าตอบแทนในการทำงานให้แก่ อสม.ท่านละ 500 บาทต่อเดือนจากเดิมเดือนละ 1,000 บาทเป็นเดือนละ1,500 บาทเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563เป็นต้นไปจนถึงเดือน กันยายน 2564 เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าปฏิบัติงานให้แก่ อสม.ทุกท่านซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่แล้วสามารถทำงานป้องกันและควบคุมโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advertisement

Advertisement

คัดกรองดูเเลเด็กๆ

ฉะนั้น อสม. เราจะได้เงินตกเบิก + เงินเดือนเร็วสุดน่าจะได้วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ช้าสุดไม่เกินเดือนกันยายน 2563 ถ้าเป็นไปตามที่คิดไว้? เงินเดือนออกวันที่ 15 กรกฎาคม 63 เป็นเงินเดือนของเดือนมิถุนายน2563 ก็จะได้ 1,500 บาท + ตกเบิก 1,500 บาท(เงินตกเบิกเดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม) รวม 3,000 บาท เดือนต่อๆ ไปก็รับเงินเดือนตามปกติคือ 1,500 บาท ไปเรื่อย ๆ ใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะได้สมดั่งใจหวังหรือไม่

ยังมีอีกหนึ่งโครงการดีดีที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการทำงานอย่างตั้งใจของพวกเรา อสม.นั่นก็คือโครงการ “เที่ยวปันสุข”โครงการให้กำลังใจ อสม.เที่ยวฟรี 2 วัน 1 คืน งบ 2,000 บาทต่อคนโครงการนี้เริ่มวันที่ 15 กรกฎาคม 63 นี้ พี่น้อง อสม.ทุกคนต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้โหลดแอป “เป๋าตัง” เพราะโครงการนี้เราจะใช้แอป” เป๋าตัง” เป็นหลัก มีประเด็นที่ได้พูดคุยกันมาว่าถ้า อสม.ไม่ไปเที่ยวแล้วจะได้เงิน 2,000 บาท ของโครงการหรือไม่..นั้นสรุปได้ว่าไม่ได้เพราะรัฐบาลเขานำจ่ายให้กับผู้จัดทัวร์นำเที่ยวเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

หน้าที่

ขอให้เพื่อนๆเที่ยวกันให้สนุก  แล้วไว้เจอกันนะคะ!

ภาพถ่ายจาก..นักเขียน #ยิ้มหน่อย#