เราเป็นลูกควรต้องรู้ดีว่าแม่ของเราทุกคนนั้นย่อมมีเป้าหมายอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือ ได้เห็นลูก ๆ ทุกคนเติบใหญ่เป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน ซึ่งลูกๆหลายคนคงทราบดีว่าการประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่มันคือหน้าที่ของลูก ๆ ทุกคนที่ต้องทำอยู่แล้ว หากเราไม่ทำนั่นคือเราบกพร่องต่อหน้าที่ลูกที่ดี เรามาคิดกันว่าเราจะทำอะไรดี ๆ สักอย่างให้สำเร็จเพื่อคุณแม่ของเรากันดีกว่า ขอให้ทุกคนคิดและเลือกสิ่งดี ๆ ที่เราเองก็ต้องการทำและถนัดที่จะทำ ซึ่งมันจะง่ายต่อการทำให้สำเร็จมากว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือไม่ชอบที่จะทำ เมื่อคิดสิ่งที่ดี ๆ ที่จะทำได้แล้วขอให้เริ่มกันไดเลย

           สิ่งดี ๆ ให้แม่คือการทำให้แม่มีความสุข และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ขอให้ตั้งใจพยายามคิดกันให้ได้อย่างน้อยคนล่ะ 1 อย่าง ต่อไปนี้เราขอแนะนำหลักปฏิบัติ 4 ข้อสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เราคิดไว้กันเลย

Advertisement

Advertisement

          ข้อที่ 1 ความรักที่จะทำสิ่งนั้น เมื่อเราเลือกทำสิ่งที่ดี ๆ สักอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่ต้องคิดไว้เสมอว่าสิ่งดี ๆ อย่างไรก็ย่อมดีเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งดี ๆ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดี ยกตัวอย่างเช่น เราจะหาทุนให้แม่ปรับปรุงบ้านโดยการเขียนบทความเพื่อหารายได้ เริ่มคิดก็ดีแล้วและลงมือเขียนบทความดี ๆ ส่งต่อบทความดี ๆ ให้คนได้อ่านและซึมซับแนวคิดที่ดี ๆ เป็นการกระจายความดีให้สังคมรอบข้าง ซึ่งถ้าสิ่งดี ๆ กระจายไปทั่วสังคม เราคิดว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็จะได้รับสิ่งดี ๆ ย้อนกลับมาหาบ้างเช่นกัน ดังนั้นขอให้ลูก ๆ ทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ช่วยกันคิดถึงการกระทำดี ๆ ให้แม่ของพวกเราทุกคนกัน131

Advertisement

Advertisement

          ข้อที่2 มีความขยันที่จะทำให้สิ่งดี ๆ สม่ำเสมอ หากว่าเราชอบที่จะทำสิ่งดี ๆ สิ่งนั้น ความขยันที่จะทำก็ตามมาเอง เป็นธรรมดาทั่วไปถ้าเราชอบขายของออนไลน์เราก็จะขยันหาของดี ๆ มาขายอยู่เรื่อย ๆ โดยไม่รู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาคอยขวางกั้นโดยมีเจตนาที่จะมอบสิ่งดี ๆ ให้ลูกค้า อย่าลืมว่าลูกค้าที่ดีหลาย ๆ คนก็คือสังคมที่ดีนั่นเอง ถ้าเรามอบสินค้าดี ๆ ให้แก่ลูกค้า เราเชื่อว่าความขยันทำในสิ่งดี ๆ ย่อมจะนำพาความดีทุกอย่างทั้งปวงมาหาเราแน่นอน114

          ข้อที่3 ทำไปคิดไป ต้องควบคุมความคิดของเราในขณะที่ทำอย่าให้เกินเลยโดยไม่รู้ตัว ไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งดี ๆ ที่เราตั้งใจจะทำให้คุณแม่อาจมีผลเสียตามมาอย่างที่เราไม่รู้ตัว เช่นเราตั้งใจจะขายของให้มีรายได้เดือนละหนึ่งแสนเพื่อต้องการซื้อบ้านให้แม่โดยเร็ว โดยไม่รู้ว่าความขยันนั้นกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความหักโหมเสียมากกว่า ซึ่งสิ่งดี ๆ ที่เราทำเพื่อแม่อาจต้องสูญเปล่าโดยที่เราไม่ทันได้คิดถึงตรงนี้ ดังนั้นเราต้องมีสติควบคุมตัวเองให้อยู่ในสิ่งที่ทำอย่างถูกต้องเหมาะสม และดีงาม

Advertisement

Advertisement

          ข้อที่4 ทำสิ่งดี ๆ โดยใช้ความคิดเหตุผลตรึกตรองให้รู้ชัดเห็นจริง เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ เราก็จะใช้ความรู้เหตุผลที่ไตร่ตรองแก้ไขและผ่านปัญหาไปได้ เช่นการขายสินค้าออนไลน์แล้วเกิดมีข้อพิพาษกับลูกค้าแล้วถูกต่อว่าเสียหาย ทำให้เสียลูกค้าคนอื่น ๆ ไปด้วย ถ้าเราไม่ยึดหลักทั้ง 4 ข้อที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดต้องล้มเหลวอย่างแน่นอน666

          ทั้ง 4 เป็นหลักการแห่งความสำเร็จ  ไม่ว่าจะทำสิ่งดี ๆ ที่สร้างสรรค์  ที่อยากเย็นแสนเข็นเพียงไหนก็สามารถทำสิ่งเหล่านั้นให้เสร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจใด้เสมอ ดั้งนั้นขอเป็นกำลังใจให้ลูก ๆ ทุกคนจงคิดสิ่งดี ๆ ที่จะทำให้แม่ภูมิใจ และยึดหลักปฏิบัติ 4 ข้อทั้งหมดเป็นเครื่องนำทางซึ่งเราขอรับประกันเลยว่าสักวันสิ่งเหล่านั้นต้องสำเร็จแน่นอน

ภาพปก pexels / ภาพที่1 pexels / ภาพที่2 pexels / ภาพที่3 pexels