จากนโยบาย จากทางกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคไวรัส Covid 19 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เป็นกลุ่มแรก  โดยมีช่องทางทั้งนLine Official Account หมอพร้อม ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน หมอพร้อม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการลงทะเบียนเพื่อจองคิวในช่วง Social distancing 

วัคซีน

โดยกลุ่มแรกที่โอกาสได้รับวัคซีนก่อนใคร คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง คือ

 • โรคเบาหวาน 
 • โรคมะเร็ง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคอ้วน
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

โดยผู้ป่วย 7 กลุ่มนี้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงจากกลุ่มคนปกติทั่วไป ด้วยโรคที่เป็นสามารถมีอัตราเสี่ยงทำให้เสียชีวิต จากโรค Covid -19  ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนนัดรับวันฉีดวัคซีน ในแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม นั้นไม่ได้ยุ่งยากเลย สะดวกและมีนัดหมายชัดเจน เพียงแค่ดาวน์โหลดติดตั้ง แอป หมอพร้อม ได้ทั้ง IOS และ Android เพียงพิมพ์คำว่า หมอพร้อม แล้วโหลดลงเครื่องโทรศัพท์

Advertisement

Advertisement

แอปหมอพร้อมหลังจากนั้น กดปุ่ม สร้างบัญชีใหม่ หน้าถัดไป กรอกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่รับรหัสยืนยัน OTP รอตรวจสอบข้อมูล ถ้าท่านยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ตามที่กล่าวมาข้างต้น ระบบจะแจ้งเตือนว่าให้รอลงทะเบียนในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรก ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นใน 7 โรคที่กล่าวมา สามารถกดยืนยันการลงทะเบียนได้เลย สามารถเลือกวันที่เข้าฉีด สถานพยาบาล  หน้าจอผลลัพท์จะขึ้น การนัดหมาย และยังมี หมวดหมู่แต่ละประเภทให้กดเข้าไปดูรายละเอียด ประวัติการนัดหมาย หรือแม้กระทั่งใบรับรองวัคซีน  เราก็ยังสามารถติดตามข้อมูลได้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

เช็คข้อมูล

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ได้ สามารถไปติดต่อหน่วยงาน เพื่อขอรับการลงทะเบียนโดยตรงตามหน่วยงานที่ให้บริการได้ดังนี้

 • โรงพยาบาลใกล้บ้าน / โรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษาอยู่แล้ว
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)
 • หากอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถแจ้งไปยัง อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.)

ทั้งนี้ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการรับวัคซีน หรือการลงทะเบียนตัวตน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-792- 2333

ที่มา:ไทยคู่ฟ้า

เครดิตภาพปก: cromaconceptovisual จาก Pixabay ,ภาพประกอบ โดย: Ali Raza จาก Pixabay 

Advertisement

Advertisement