หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้ ถ้าไม่มีจะเสี่ยงติดโรค โควิด 19 มีวิธีการป้องกันหลากหลายช่องทาง  คือ  1 อย่า

อยู่ในที่มีคนเป็นจำนวนมาก   2) ควรพกเจลแอลกอฮอล์ไปทุกที่รูปถ่ายเอง

 

 พกแบบนี้ไปทุกที่ เจลแอลกอฮอล์มีหลากหลายรูปแบบ แบบยาว แบบสั้น แบบขวดใหญ่ แบบพกพา มีหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ

3 )  สวมใสหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านรูปถ่ายเอง นี้คือเพื่อนของฉันชื่อเฟริน

 

หน้ากากอนามัย ป้องกันละอองน้ำลาย เชื้อโตวิค ติดต่อกันทางนํ้าลายหรือน้ำหมูกควรล้างมือทุกครั้งหลังจากการทำธุระ

วิธีถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

วิธีที่ 1รูปถ่ายเอง

ให้ใช้นิ้วเกี่ยวคล้องสายของหน้ากากอนามัยทิ้งลงถุงขยะ

วิธีที่ 2ห้ามสัมผัส

 

 ห้ามสัมผัสกับหน้ากากโดยตรง

วิธีที่ 3

หากสัมผัสกับหน้ากากอนามัยแล้วควรรีบล้างมื้อให้สะอาด

หากไม่มีหน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

1 ใช้แขนเสื้อที่ยาวปิดปากเวลาไอเวลาจามไม่ควรให้มือโดยตรงปิดเพราะเชื้อโรคจะติดมากับมือ แล้วจะมีโอกาสแพร่เชื้อโรคสูง

Advertisement

Advertisement

2 ควรรีบไปซื้อเพราะเดี๋ยวนี้หน้ากากอนามัยสำคัญเมื่อหน้ากากอนามัยสำคัญพ่อค้าแม่ค้าจะนําหน้ากากอนามัยมาวางขาย

หลังจากมีประกาศเชื่อโคโรน่าไวรัสทุกคนต่างตื่นตระหนกกักตุนทรัพยากรกักตุนหน้ากากอนามัยและของอื่นๆเป็นจำนวนมากแต่แท้จริงแล้วการใส่หน้ากากอนามัยไม่ช่วยการป้องกันที่จะติดเชื้อเพราะมีการติดเชื้อหลากหลายทางคือจากการสัมผัสเช่นนั้นเองรัฐบาลจึงประกาศให้พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปทุกคน

ผู้ที่ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยมีอาการไอจามมีน้ำมูก ควรสวมใส่หน้ากากและรีบไปพบแพทย์

สิ่งที่ควรออกห่างคือสถานที่ที่มีคนแอบอัดและของใช้สาธารณะควรงดออกจากบ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานอกจากนี้ผู้คนเป็นจำนวนมากยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเพื่อที่จะให้ปลอดภัย 

Advertisement

Advertisement

เนื่องจากไวรัสโคโรนาระบาดมีคนตกงานเป็นจำนวนมากและคนไม่มีข้าวกินจึงมีคนคิดนโยบายตู้ปันสุขแต่เมื่อวันศุกร์มาแล้วทุกคนต่างเห็นแก่ตัวเพราะทุกคนหยิบไปเกินจำนวนที่สามารถรับประทานได้เมื่อคนอื่นมาถึงจะไม่มีของในตู้วันศุกร์ทุกคนควรกิ๊ฟตู้ปันสุขไปแต่พอดีไม่ควรเห็นแก่ตัวเพราะเราต้องช่วยกัน เพื่อที่จะลดการติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า ทุกคนจะได้มีงานทำเด็กได้เรียนขอบคุณค่ะ

    รูปถ่ายเองทั้งหมด