•     คนมีบ้าน หนอนก็มีรัง หนอนมีรังตัวน้อยชนิดนี้ บ่อยครั้งพบว่าหลายคนไม่รู้ว่าลักษณะเช่นนี้คือหนอน บางคนเข้าใจว่าเป็นเพียงเศษสิ่งสกปรกและผลจากความไม่รู้ก็อาจฆ่าสัตว์ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า บ้างใช้มือบีบหรือจับออกไปด้วยความรุนแรง หนอนตัวน้อยก็ตายคารัง อันที่จริงหากพบเจอและไม่ได้อยากฆ่า ค่อย ๆ หยิบออกไปทิ้งไกล ๆ ก็ได้ วงจรชีวิตหนอนไม่ได้ยาวนาน ไม่จำเป็นต้องฆ่า       
  •     หนอนตัวน้อย ๆ จะขดตัวอยู่ภายในรัง ซึ่งมีทางที่สามารถโผล่หัวออกมาหาอาหารได้ทั้งสองด้าน หากรังเกียจหนอนอาจใช้กระดาษคลุมก่อนหรือสวมถุงมือก่อนจับเบา ๆ
  •     เมื่อภายนอกมีการรบกวนหนอนจะตกใจและขดตัวหลบอยู่แต่ภายในรัง หนอนตัวน้อยนี้จะไม่ออกมาให้ตกใจระหว่างเคลื่อนย้ายแน่นอน

วีดีโอและภาพประกอบโดย Tongluay/ต้นกล้วย

Advertisement

Advertisement