ถ้าเป้าหมายคือปลายทางของความสำเร็จ การลงมือทำก็คือจุดเริ่มต้นไปสู่ปลายทางดังกล่าว

ในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ คนที่นี่รู้จักและเรียกเธอว่า ‘คุณหมอริน’ ต้องเรียกว่าเป็นคนดัง คนสำคัญของท้องถิ่นคนหนึ่ง เพราะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุข จะได้รับความนับถือจากชาวบ้านมากเทียบเคียงได้กับข้าราชการครู และบทบาทหน้าที่นอกเหนือจากงานประจำแล้วจึงต้องเรียกว่าสารพัด

https://www.facebook.com/warinpoptawan

คุณหมอริน มีตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ดังนั้นความถนัดของเธอก็คือทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เมื่อคุณหมอรินสนใจที่จะเผยแพร่ความรู้ความถนัดของตัวเองออกไปในช่องทางสื่อสารออนไลน์ จึงได้รับความสนใจค่อนข้างมาก

ปัจจุบันการเผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในยูทูบนั้น ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ที่สนใจ สามารถทำกันได้ง่าย ๆ และอาจจะโด่งดังได้ภายในพริบตา ซึ่งเอาเข้าจริง ๆ แล้ว เหตุผลที่ทำให้ช่องยูทูบของแต่ละคนประสบความสำเร็จ แทบไม่ได้มีรูปแบบตายตัว จะเห็นได้ว่าบางคลิปที่มียอดวิวสูง ๆ ยูทูบเบอร์บางคนไม่ได้มีวิธีการนำเสนอหรือวิธีการตัดต่อใด ๆ อย่างที่ควรจะเรียกว่าเป็นมืออาชีพได้เลย แต่ก็นั่นแหละ การมีรูปแบบนำเสนอที่ผ่านการเตรียมมาเป็นอย่างดี ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/warinpoptawan

คุณหมอริน ใช้ความรู้ความถนัดของตัวเอง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ เช่น

-หน้ากากผ้าทำง่ายแบบไม่ต้องเย็บ

-หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.)

-โรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่

-ท่าออกกำลังกายครั้งแรกทำได้ง่าย ๆ

-การไปโรงพยาบาลครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไร

-รู้ทันโรคเบาหวานใน 5 นาที

Advertisement

Advertisement

 -โรคหลอดเลือดสมอง

-ยอมรับนับถือตนเองคือการสร้างคุณค่า

https://www.facebook.com/warinpoptawan

ด้วยมีประสบการณ์ตรงจากวิชาชีพของตัวเอง บวกกับการอบรมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อโลกและโรคภัยไข้เจ็บ เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่คุณหมอรินนำเสนอจึงน่าสนใจเป็นพิเศษ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ๆ

กดติดตามคุณหมอรินผ่านทางยูทูบช่อง Rin health learning เพื่อให้กำลังใจเธออีกทางหนึ่ง หรือจะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวก็ได้เช่นกันครับ

https://www.facebook.com/warinpoptawan

ภาพปก/ภาพประกอบได้รับอนุญาตจากคุณหมอริน