ปลดระวางเรือ ต.91 เรือของพ่อ

                       เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 เป็นเรือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ

                       เรือ ต.91 เป็นเรือที่มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบไทย ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องท้องทะเลไทยมากว่า 52 ปี ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรือต.91

                        นับตั้งแต่การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปีพ.ศ. 2510 - 2530 อันเป็นโครงการของกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของพระองค์ จนสมัญญาเรือชุดนี้ว่า "เรือของพ่อ"

เรือ

                       การปลดระวางประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ได้เป็นไปตามการอนุมัติของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากนำใช้ในราชการมานาน จนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง และจะมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานราชการ จึงมีคำสั่งตามคำเสนอของกองทัพเรือ ให้ปลดระวางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยเรือ ต.91 ประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2511 และครั้งที่2 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2535 รวมระยะเวลาประจำการ 52 ปี

Advertisement

Advertisement

เรือต.91

                       พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้ แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน ให้เป็นตำนานของกองทัพเรือ ที่แสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือ และประเทศชาติ

Advertisement

Advertisement

 

                        เมื่อวันที่16 กันยายน 2563 ทางกองทัพเรือได้ให้กำลังพลดำเนินการเคลื่อนย้าย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 มาตั้งไว้ยังแท่นรับรองให้เป็นอนุสรณ์แด่ชาวทหารเรือ ณ อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ "เรือ ต.91" ริมชายหาดหน้าสโมสรกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรือ

                        การเคลื่อนย้ายเรือต.91 "เรือของพ่อ"  ในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความสง่างามของตัวเรือ จะยังคงเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนคนไทย เพราะต่อจากนี้เราจะไม่เห็นเรือ ต.91 "เรือของพ่อ" ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องท้องทะเลไทยอีกต่อไป 

 


ขอบคุณรูปภาพหน้าปกจาก : Facrbook - รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)

ขอบคุณรูปภาพจาก : รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)