มาตรการช่วยค่าไฟแพง จ่ายจริงตามบิลเดือนกุมภาพันธ์  

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก จนทำให้มีผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิวคุมเข้ม เพื่อเป็นการป้องกันการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยกำหนด ห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหะสถานในเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. จากมาตรการต่าง ๆ ที่คนไทยทุกคนต่างฝ่ายต่างร่วมมือกัน เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมคือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำงานอยู่ที่บ้าน Work From Home

work from home

          การทำงานอยู่ที่บ้าน Work From Home มีทั้งข้อดี และข้อเสีย

          -ข้อดี คือไม่ต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ต้องออกนอกบ้านไปทำงาน ซึ่งในแต่ละวันนั้นได้มีการพบปะผู้คนต่าง ๆ และสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น กดลิฟท์ สัมผัสราวบันได ประตูลูกบิด ราวจับรถไฟฟ้า BTS เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

          -ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจน คือค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพราะเราอยู่บ้านตั้งแต่เช้า จนเราเข้านอน ซึ่งแต่ละบ้านในช่วงเดือนเมษายน จะมีอัตราการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติอยู่แล้ว ประกอบกับต้องทำงานที่บ้าน Work From Home จึงทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

aircondition

          จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อน หลากหลายอาชีพบางคนต้องตกงาน หยุดงาน ทำให้ขาดรายได้ แต่ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แถมไม่มีทีท่าจะลดลง  มีแต่จะแพงขึ้น จนเกิดกระแสดราม่าร้องเรียนทำไมค่าไฟฟ้าแพงขึ้น จนรัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือเรียกว่า มาตรการช่วยค่าไฟแพง จ่ายจริงตามบิลเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมาตรการ ต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

Advertisement

miterไฟฟ้า

          มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟรี 150 หน่วย

          มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดมิเตอร์เกิน 5 แอมป์  จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

               ส่วนที่ 1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย เช่น เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้าไป 300 หน่วย เดือนเมษายนใช้ไฟฟ้าไป 700 หน่วย ในเดือนเมษายนจ่ายค่าไฟฟ้าเพียง 300 หน่วยเท่านั้น เพราะใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย

               ส่วนที่ 2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้า จะคิดโดยเอาค่าไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์(300 หน่วย) ไปลบจากค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน (1,500 หน่วย) ได้ส่วนต่างเท่าไร คิดส่วนลด 50% (1,500-300 = (1,200-(1,200*50%)) แล้วนำไปบวกกับค่าไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ รวมเป็นยอดค่าไฟฟ้าที่จะถูกคิดในเดือนเมษายน เท่ากับ 300+600 รวมเป็น 900 หน่วย ตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย เดือนเมษายนใช้ไฟฟ้า 1,500 หน่วย เราจะถูกคิดค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายนเพียง 900 หน่วย

Advertisement

Advertisement

          มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้า จะคิดโดยเอาค่าไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์(1,500 หน่วย) ไปลบจากค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน (3,500 หน่วย) ได้ส่วนต่างเท่าไร คิดส่วนลด 30%(3,500-1,500 = (2,000-(2,000*30%)) แล้วนำไปบวกกับค่าไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ รวมเป็นยอดค่าไฟฟ้าที่จะถูกคิดในเดือนเมษายน เท่ากับ 1,500+1,400 รวมเป็น 2,900 หน่วย ตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้า1,500 หน่วย เดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 3,500 หน่วย เราจะถูกคิดค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายนเพียง 2,900 หน่วย

บิลค่าไฟฟ้า

          สำหรับบ้านของผู้เขียนนั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ใช้ไฟฟ้าไป 456 หน่วย เดือนมีนาคม ใช้ไฟฟ้าไป 451 หน่วย และเดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้าไปมากถึง 569 หน่วย ขึ้นจากเดือนมีนาคม 118 หน่วย ผู้เขียนลองคำนวณค่าไฟฟ้าเล่น ๆ ตามอัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน เป๊ะเลยครับ โดยการไฟฟ้านครหลวง ได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ดังนี้

          อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

          อัตรารายเดือน

          ค่าพลังงานไฟฟ้า

          150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150)    หน่วยละ  3.2484 บาท

          250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)                          หน่วยละ  4.2218 บาท

          เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)                หน่วยละ  4.4217 บาท

         ที่มา : http://www.mea.or.th/

ิบิลค่าไฟเดือนเมษายน         ในเดือน เมษายน 2563 บ้านผู้เขียนใช้ไฟฟ้าไป 569 หน่วย วิธีการคำนวณจากบิลค่าไฟฟ้า 150 หน่วย แรก คิดหน่วยละ 3.2484 บาท เป็นเงิน 487.26 บาท 250 หน่วยต่อไป คิดหน่วยละ 4.2218 บาท เป็นเงิน 1,055.45 บาท ส่วนที่เหลือที่เกิน 400หน่วย อีก 169 หน่วย คิดหน่วยละ 4.4217 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,289.98 บาท ยังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ เมื่อรวมแล้วจะเป็นยอดที่ต้องชำระทั้งสิ้น 2,420.55 บาท เป๊ะ ตามบิลเลยครับ ใครที่บิลค่าไฟฟ้าสูง ๆ เข้าค่ายมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐมาตรการไหน ลองไปพิจารณา หรือคำนวณค่าไฟฟ้ากันดูนะครับ  ทั้งนี้ทุกมาตรการ จะมีการทะยอยคืนค่าไฟส่วนต่างให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป วันนี้สวัสดีครับ

          หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้งหมดถ่ายโดยผู้เขียน นามปากกา สมภัสสร (Sompussorn)