สมัครงานให้ได้งานที่รัก ปักหลักองค์กรที่ใช่ ไม่เชิญให้ออกง่าย ๆ

... UP-Skills ... เก่ง ดี มีความสุข ในยุค NEW Normal

            จากสถานการณ์ Covid-19 ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดสรรกำลังพลให้ได้ทรัพยากรพนักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด มีความยืดหยุ่นในการทำงานในยุค New Normal 

การรับพนักงานเข้าทำงานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าองค์กรต่าง ๆ มีความต้องการพนักงานที่มีคุณลักษณะและทักษะหลาย ๆ ด้านในบุคคลคนเดียว และความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการทำงานที่คุ้มค่ามากที่สุดภายใต้มในเวลาที่จำกัด

การสมัครงานในยุค Covid-19 ผู้สมัครงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง UP-Skills เพิ่มทักษะสำหรับการสมัครงานในยุค NEW Normal เพื่อที่จะได้เป็นที่ต้องการขององค์กร ทุก ๆ องค์กรมีความปรารถนาพนักงานที่มีความเก่ง ความดี และมีความสุข ไปพร้อม ๆ กัน เพราะสิ่งนี้จะสะท้อนทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีต่องานที่ทำ การสมัครงานในแต่งละครั้ง จึงต้องคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกด้านให้มากที่สุด 

Advertisement

Advertisement

ในฐานะผู้สมัครงานต้องเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง สำหรับการเป็นผู้เลือก มิใช่แต่เป็นเพียงผู้ถูกเลือกเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ดังนั้นทักษะการเพิ่มสกิลที่จำเป็น เพื่อการสมัครงานขั้นเทพ ให้ได้งานทำในยุค NEW Normal จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสมัครงานให้ได้งานแน่นอน

สมัครงานขั้นเทพ ... UP-Skills … NEW Normal

Creativity Skill ทักษะความคิดสร้างสรรค์
 

ยิ่งลับก็ยิ่งคม เปรียบเสมือน "มีดที่ผ่านการลับจากหินมาเป็นอย่างดี" และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวคุณเองด้วย หากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร 

Advertisement

Advertisement

*** ให้เริ่มมองทุกอย่างเป็นบวก *** ไม่ใช่โลกสวย แต่สร้างโอกาสให้เกิดขึ้น จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่

นั้นคือ ... ทุกภายใต้ปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ลองปรับเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาให้เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 


ฝึกคิดสร้างสรรค์ ... ด้วยการมองหลาย ๆ ทางเลือก
ยกตัวอย่างเช่น ... จะไปตลาดจตุจักร ใกล้หมอชิต
ทางเลือกที่ 1 รถประจำทาง [รถเมล์]
ทางเลือกที่ 2 รถไฟฟ้า BTS
ทางเลือกที่ 3 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
ทางเลือกที่ 4 รถตู้ประจำทาง

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สามารถฝึกฝนและสร้างได้ด้วยตนเอง 

สมัครงานขั้นเทพ ... UP-Skills … NEW Normal

ICT And Digital Skill ทักษะเทคโนโลยีในด้านดิจิทัล

เนื่องจากในทุกวันนี้ระบบการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน การปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล กลายเป็นทักษะสำคัญมาก ๆ ในการทำงานที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง


*** Resume , Certificate ส่งทางออนไลน์ การอัพโหลดข้อมูล ผ่านทางระบบเซิร์ฟเวอร์บริษัท 

Advertisement

Advertisement

*** การทำงานผ่านระบบไอที เช่น Video Call สั่งงานหรือการประชุม 

เป็นเสน่ห์ในการสมัครงานและการทำงานในยุคนี้จริง ๆ 
NEW Normal มาก ๆ หากมี Skill ทำได้หลากหลายโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่น มากเท่าใด ยิ่งเปิดโอกาสให้ตนเองมากเท่านั้น 

สมัครงานขั้นเทพ ... UP-Skills … NEW Normal

สมัครงานขั้นเทพ ... UP-Skills … NEW Normal

Emotional Intelligence ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

ในสภาพสังคมมนุษย์เงินเดือน การอยู่ร่วมกันย่อมมีการกระทบกันบ้าง แต่อยู่ที่บุคคลจะสามารถรับมือกับอารมณ์ที่มากระทบได้อย่างไร เพื่อไม่ให้ปัญหาแพร่กรจายออกไปจนเป็นวงกว้าง ทั้งการจัดการกับอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของผู้อื่น 


*** การที่ตัวบุคคลไม่แสดงอาการหวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นแปลว่ามีวุฒิภาวะฉลาดทางอารมณ์ หรือ มีความมั่นคงในการบริหารดูแลอารมณ์ตนเองได้
*** ความฉลาดทางอารมณ์ หมายรวมถึง ภาษาพูด และภาษากายด้วย เช่น สีหน้า ท่าทาง 

ควรฝึกสติ และสร้างสมาธิให้มาก ๆ พยายามทำตนเป็นน้ำ ... เพราะไม่ว่าน้ำจะอยู่ในภาชนะใด น้ำก็ยังคงเป็นน้ำอยู่ดีไม่แปรสภาพเป็นสสารชนิดอื่น แต่ทว่าความพิเศษของน้ำนั้นก็คือ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและรูปทรงได้ตามเฉกเช่นภาชนะที่ใส่นั้น

สมัครงานขั้นเทพ ... UP-Skills … NEW Normal ในยุคแห่ง NEW Normal การพิสูจน์ตนเอง เพื่อ UP-Skills คือใบเบิกทางชั้นยอดเยี่ยม เปรียบดังอาวุธทางปัญญาที่มีไว้เพื่อประดับกายและเสริมสติปัญญาภูมิความรู้ เมื่อต้องการไปสมัครงานองค์กรใดก็มีแต่จะประสบผลสำเร็จ กลายเป็นบุคคลเนื้อหอม เป็นที่ต้องการและมีโอาสก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพที่ทำอีกด้วย

เครดิตภาพทั้งหมด “ภาพถ่ายโดยผู้เขียน”