ธรรมดาเด็กกับการเลี้ยงดู

ในการดูแลเด็กในเเต่ละช่วงวัยนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากสิ่งแรกที่ต้องมีคือความเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของเด็กก่อนเพราะทุกท่านนั้นเคยผ่านในแต่ละช่วงวัยมาก่อนซึ่งผู้เขียนเองก็ผ่านช่วงวัยเหล่านั้นมาและปัจจุบันก็ต้องมาดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ที่มีเด็กแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไปและวิธีในการดูแลนั้นก็แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงภาพโดยผู้เขียนhttps://www.facebook.com/BaanThanNamchaiOrphanage/photos/2107640322713389

ในการดูแลเด็กเล็กนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมีคือความอดทนและใจเย็นเป็นที่สุดเพราะเด็กๆเหล่านี้มักจะมีคำถามตลอดเวลา ซึ่งคำถามเหล่านั้นเป็นคำถามเพื่อเปิดทางให้กับเด็กๆเหล่านั้นได้เรียนรู้ เพราะบางครั้งคำถามเหล่านั้นอาจฟังดูน่ารำคาญ แต่เด็กๆก็ต้องการที่จะได้คำตอบเพื่อจะเข้าใจในสิ่งที่เขาถาม ดังนั้นการพัฒนาช่วงวัยของเขานั้นเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่เขาอยากจะถามและรอคำตอบอยู่เสมอhttps://www.facebook.com/BaanThanNamchaiOrphanage/photos/1861589683985122

Advertisement

Advertisement

เด็กในวัยประถมเป็นเด็กที่เริ่มมีการสังเกตุ จดจำ ในสิ่งรอบข้างสิ่งที่เราจะต้องมี คือ มีเวลาและการใส่ใจต่อกิจกรรมของเขาเพราะเด็กๆเหล่านี้ จะเริ่มค้นหาและเรียนรู้จากสังคมรอบข้าง ดังนั้นผู้ดูแลควรจะเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อให้เขาจดจำและเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเพี่ออยู่ในสังคมกับบุคคลรอบข้าง

https://www.facebook.com/BaanThanNamchaiOrphanage/photos/pcb.2126552700822151/2126552570822164เด็กมัธยมต้นเป็นเด็กที่เริ่มมีการต้องการที่จะเข้าสังคมเพื่อน เพราะเด็กกลุ่มนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆและสิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องมีก็คือ ความเข้าใจ เพื่อสอนสิ่งที่เด็กๆเหล่านั้นต้องการ ให้พวกเขาได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเข้าใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง

https://www.facebook.com/BaanThanNamchaiOrphanage/photos/a.264510963693010/1788410301303061/เด็กมัธยมปลาย จะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงของมัธยมปลายนี้มักต้องการความเป็นส่วนตัวสูงและต้องการให้บุคคลยอมรับในตัวเอง แต่ยังคงต้องคอยดูแลและให้คำปรึกษาอยู่เสมอเพราะเขาต้องการคนคอยให้คำปรึกษาและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการ บางครั้งบทบาทของผู้ดูแลอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพื่อนกับเขา เพื่อให้เขาได้รู้สึกสบายใจกล้าเล่าหรือพูดกับเราได้เสมือนเพื่อนคนนึงโดยไม่มีสิ่งใดมากีดขวาง ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนและความเข้าใจที่เป็นเรื่องสำคัญต่อเด็กในวัยนี้

Advertisement

Advertisement

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเด็กแต่ละช่วงวัยอาจใช้วิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีในอนาคตของเขาอีกด้วย โดยที่สำคัญคือจะต้องมีเวลาเพื่อคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเขาเวลาที่เขารู้สึกต้องการใครเพื่ออธิบายสิ่งที่เขาเจอมา

 

ภาพโดย นักเขียน

Advertisement

Advertisement