สงกรานต์’ 64 วิถีใหม่ ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ

สงกรานต์ หรือเทศกาลแห่งน้ำ ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี ถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยแต่เดิมนั้นเป็นเพียงพิธีกรรมอย่างหนึ่งบนความเชื่อที่ว่า “น้ำ” คือสิ่งบริสุทธิ์ที่จะช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีให้ออกไปได้ เมื่อถึงวันสงกรานต์เราจึงเห็นพิธีการสำคัญที่ใช้น้ำเป็นสื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่งดงามของคนไทย ได้แก่ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ การสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และการเล่นประพรมน้ำเพื่อคลายความร้อนให้แก่กัน

สรงน้ำพระ

รูปภาพจาก : https://pixabay.com/th/


จากความสำคัญของประเพณีสงกรานต์โดยเฉพาะคุณค่าต่อครอบครัว ภาครัฐจึงกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการที่บรรดาบุตรหลานซึ่งอยู่ต่างถิ่นจะได้กลับบ้านไปเพื่อพบปะกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง แต่ต่อมาเมื่อกิจกรรมในวันสงกรานต์ โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำที่เริ่มแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและค่านิยม มีการใช้ปืนฉีดน้ำ และประแป้ง รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเพื่อเล่นสาดน้ำ โดยมีกิจกรรมเสริมความสนุกอีกมากมาย อาทิ การแสดงดนตรี และเล่นปาร์ตี้โฟม เป็นต้น ทำให้วันสงกรานต์ของไทยกลายเป็นเทศกาลแห่งน้ำที่มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่น้อย

Advertisement

Advertisement

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

รูปภาพจาก : https://www.freepik.com/


อย่างไรก็ดี แม้สงกรานต์จะเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานรื่นเริง แต่ด้วยเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ที่ทำให้การเฉลิมฉลองจะต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกันตัวเองให้มาก ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดคือ “การ์ดต้องไม่ตก” ภายใต้แนวคิด “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เป็นการจัดงานแบบวิถีใหม่ (New Normal) แต่ยังคงสืบสานประเพณีที่ดีงามคือ เน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในที่โล่งแจ้ง ได้แก่ การทำบุญตักบาตรพระสงค์ การสรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยให้เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่รวมกลุ่มกันเล่นสาดน้ำ ประแป้ง จัดคอนเสิร์ต และเล่นปาร์ตี้โฟมอันจะทำให้เกิดการสัมผัสใกล้ชิดกัน รวมไปถึงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการดื่มกินร่วมกันเป็นเวลานาน ๆ ด้วย

Advertisement

Advertisement

เล่นน้ำสงกรานต์

ภาพจาก : https://www.freepik.com/


แม้สงกรานต์ปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่เคยปฏิบัติมา แต่ก็เพื่อให้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัย ไม่กลายเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยในภาพหลัง

Advertisement

Advertisement

New Normal

รูปภาพจาก : https://www.freepik.com/


บทความโดย : punpun_story

ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ : ภาพหน้าปก โดย jcomp / ภาพประกอบที่ 1 โดย wirakorn / ภาพประกอบที่ 2 โดย bnbb / ภาพประกอบที่ 3 โดย user18003440 / ภาพประกอบที่ 4 โดย pikisuperstar