ภาพหน้าปกโดยภาพถ่ายนักเขียน

หมากรุกถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแก่และมีมาอย่างช้านาน เวลาแข่งก็อาจจะต้องมีการบันทึกตาเดินของเราเพื่อเอาไว้ตรวจสอบหรือวิเคราะห์หรือศึกษาจุดผิดพลาดในการเดินของเราได้ และยิ่งบันทึกบ่อยๆทำให้การเดินของเรามีความแม่นยำมากขึ้น

ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจคำเรียกตัวหมากในกระดานนั้นอีกด้วยซึ่งตัวหมากในกระดานจะมี16ตัว ประกอบด้วย เบี้ย (Pawn) = ไม่นิยมใช้ตัวย่อ  มี8ตัว
ป้อม (Rook) = R มี2ตัว
ม้าหรืออัศวิน (Knight) = N มี2ตัว
บิชอป (Bishop) =B มี2ตัว
ราชินี(Queen) = Q มี1ตัว
ราชา(King)= K มี1ตัว

ซึ่งตารางหมากรุกจะมี64ช่อง ก็จะมีตั้งแต่a1-h8
แถวแนวตั้งจะเป็นตัวอักษรa-h และแถวแนวนอนจะเป็นตัวเลข1-8 สมมติช่องb5ก็จะเป็นแนวตั้งแถวที่2และแนวนอนแถวที่5 ทีนี้ก็มาเริ่มจากขั้นพื้นฐานก่อนเลยครับ 

ช่องหมากรุก64ช่องภาพถ่ายนักเขียน

Advertisement

Advertisement

-ถ้าเราจะเริ่มเดินเบี้ยตัวซ้ายสุดไปข้างหน้าสองช่องก็จะต้องบันทึกว่าa4 เพราะเดิมเบี้ยเราอยู่ช่องa2และเมื่อเราขยับขึ้น2ช่องจึงเป็นa4นั่นเอง
และทีนี้ถ้าเป็นหมากตัวอื่นเราก็จะใส่ตัวย่อของหมากตัวนั้นลงไป เช่น Bishopไปช่องf4 เราก็จะเขียนได้ว่า Bf4 มาจาก ตัวหมากที่เราใช้เดิน=B และช่องที่เราเดินไปถึง=f4
  ตัวอย่าง: Nc3=ม้าไปช่องc3
      Qe8=ราชินีไปช่องe8
       Kb2=ราชาไปช่องb2 เป็นต้น

**ตัวย่อหมากต้องเขียนเป็นตัวใหญ่และช่องที่เดินต้องเขียนเป็นตัวเล็กเท่านั้น**

ม้าขยับมาf3ภาพถ่ายนักเขียน

-สัญลักษณ์การกิน,รุกและรุกจน

การกินในหมากรุกนั้นเราจะบันทึกด้วยตัว x 
เช่น Rxa8 คือ ป้อม=R กิน=x ช่องที่เรากิน=a8
     หรือ xd5 คือ เบี้ย กิน=x ช่องที่เรากิน=d5

ตัวอย่าง: Nxf6=ม้ากินช่องf6
  Qxc3=ราชินีกินช่องc3 เป็นต้น

สัญลักษณ์การกินคือ xภาพถ่ายนักเขียน

Advertisement

Advertisement

สัญลักษณ์รุกจะใช้+ และรุกจนจะใช้#
เช่น Qd3+ คือ ราชินี=Q ไปที่ช่อง=d3 และรุกคิงฝั่งตรงข้าม=+ 
หรือQh4# คือ ราชินี=Q ไปช่อง=h4 และรุกจน=#

ตัวอย่าง Bg3+ = บิชอปไปที่g3แล้ว รุก
f5+ = เบี้ยไปที่f5แล้ว รุก
Ne6# = ม้าไปที่e6 และรุกจน
Rxg8# = ป้อมไปกินที่ช่องg8 และรุกจน

รุกจนจะใช้สัญลักษณ์ #ภาพถ่ายนักเขียน

การเข้าป้อมฝั่งราชาจะบันทึกว่า o-o
การเข้าป้อมฝั่งราชินีจะบันทึกว่า o-o-o

(ย้ำ!!)**ตัวย่อหมากต้องเขียนเป็นตัวใหญ่และช่องที่เดินต้องเขียนเป็นตัวเล็กเท่านั้น**

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเหล่าคนรักหมากรุกไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ