ช่วงปิดเทอมใหญ่ เป็นช่วงที่ลูก ๆ ได้อยู่ที่บ้าน และอยู่กับผู้ปกครอง หน้าที่ทั้งหมดจึงตกอยู่ที่พ่อแม่ ที่จะต้องคอยดูแล อบรมสั่งสอนลูกในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการเรียน ที่จะทิ้งไม่ได้ เพราะในช่วงเวลาของการเปิดเทอม เป็นช่วงที่เด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน ไม่ได้ทบทวนความรู้ ไม่มีครูสอน ใครอยากให้ลูกเก่งก็ต้องคอยอบรมสั่งสอน และคอยให้ความรู้เอง โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่เด็กส่วนใหญ่ จะเรียนรู้ได้ช้ากว่าวิชาอื่น และภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสำคัญ ที่ต้องปลูกฝังให้เด็กให้เรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต วันนี้ผู้เขียนเลยนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ มาให้ทุกคนได้นำไปใช้สอนเด็ก ๆ ช่วงปิดเทอมค่ะ

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81-4203628/ภาพฟรีจาก pixabay

1. นิทานภาษาอังกฤษ

เทคนิคง่าย ๆ ที่จะสอนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมก็คือ การใช้นิทานภาษาอังกฤษค่ะ เพราะในขณะที่เราอ่านหนังสือให้ลูกฟัง แล้วให้ลูกอ่านตาม จะทำให้เขาพอจะจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องนั้นได้ เพราะนิทานจะมีภาพประกอบด้วย เมื่ออ่านจบแต่ละประโยค หรือแต่ละหน้า ก็แปลคำศัพท์นั้นให้เขาฟัง เด็กก็จะจดจำคำศัพท์นั้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อจบเรื่องแล้ว ก็ให้ลูกขัยนคำศัพท์จากนิทานเก็บไว้ท่องจำ เพื่อทำให้ไม่ลืมคำศัพท์ในแต่ละเรื่อง

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2771936/ภาพฟรีจาก pixabay

2. ดิกชันนารี

จะเป็นฉบับของเด็ก หรือฉบับปกติก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดค่ะ เพราะสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือการแปลคำศัพท์ให้ได้นั่นเอง ซื้อดิกชันนารีมาตั้งไว้ที่บ้าน เพื่อให้ง่ายต่อการหาค้นหาคำศัพท์ และในเวลาว่าง ๆ เราก็สามารถให้ลูกจดคำศัพท์จากดิกชันนารีลงในสมุดบันทึก แล้วท่องจำ จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ลูกเพิ่มมากขึ้นค่ะ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88-1848957/ภาพฟรีจาก pixabay

Advertisement

Advertisement

3. ใช้บทสนทนาเป็นอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำให้ลูกจดจำภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ก็คือการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษในแต่ละวันนั่นเอง เช่นการพูดคุย การหยิบสิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษจะทำให้เด็ก ๆ สามารถจดจำภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เด็กมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2001847/ภาพฟรีจาก pixabay

4. ฝึกภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน์

ในยุคของเทคโนโลยี เราสามารถนำสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ด้วยการให้เด็ก ๆ ฝึกภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง youtube ทาง facebook หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้ฝึกฟัง ฝึกพูดและฝึกทำแบบฝึกหัด จะทำให้เด็ก ๆ มีความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถจะนำความรู้ไปต่อยอด ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่อไปได้

Advertisement

Advertisement

เห็นมั้ยคะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลย ผู้ปกครองทุกคนก็สามารถสอนลูกที่บ้านได้ และตัวเด็ก ๆ เองก็สามารถศึกษาภาษาอังกฤษได้จากที่บ้าน ในช่วงเวลาของการปิดเทอมเราก็สามารเรียนภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ แค่ลองนำเทคนิคนี้ไปลองใช้ ภาษาอังกฤษก็จะง่ายนิดเดียวค่ะ


ภาพหน้าปกจาก pixabay