สวัสดีครับทุกท่าน ปัจจุนบันนี้ทุกท่านคงทราบกันดีในเรื่องของโรคระบาดที่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั้นคือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) เราต้องยอมรับว่าเชื้อ Covid – 19 กระจายตัวอย่างรวดเร็ว แต่หากเราจะตระหนักเรื่องของโรคระบาดจนไม่ไปไหนทำมาหากินไม่ได้เราก็จะลำบากจนเกินไป เพราะทุกวันนี้เราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ ๆ ต้องรับผิดชอบ สำหรับท่านที่อยู่กับบ้านและห่างไกลจากโรคระบาดนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่สำหรับผู้ที่ต้องมีแผนที่ต้องการเดินทางเพื่อจะทำงาน ท่องเที่ยว หรืออาจจะต้องเดินทางไปทำธุระปะปังตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และไปในสถานที่ ๆ เกิดโรคระบาดเราจึงจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์การป้องกันต่างดังนี้

แอลกอฮอล์เจลภาพโดยผู้เขียน

Alcohol Hand Gel ( เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ) เมื่อเราเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าเราจะเดินทางด้วยรถสาธารณะ รถส่วนตัว เครื่องบิน หรือยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งรอบ ๆ ตัวเราที่เราสัมผัสนั้นจะมีเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือมีการป่นเปื้อนบ้างหรือไม่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการที่เราต้องป้องกันตัวเองโดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการพกพาเจลล้างมือแอลกอฮอร์ ( Alcohol Hand Gel ) เพราะไม่ว่าเราจะสัมผัสกับอะไรเช่น การเปิดปิดประตูรถ การจับสิ่งของต่าง ๆ ระหว่างการดินทาง หลังจากจับหรือสัมผัสสิ่งของเหล่านั้นแล้วเราควรจะนำเจลล้างมือแอลกอฮอร์มาล้างมือทันที่เพื่อช่วยลดการติดเชื้อได้

Advertisement

Advertisement

สเปรย์ซ่าเชื้อภาพโดยผู้เขียน

Alcohol Spray ( แอลกอฮอล์สเปรย์ ) แอลกอฮอร์สเปรย์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นจะต้องพกพาไปไหนมาไหนในชีวิตประจำวันของเรา เพราะในการเดินทางเราอาจจะไปสัมผัสกับที่นั่งหรือจะต้องไปหยิบจับอะไรต่าง ๆ นั้นให้เราตระหนักเสมอว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีเชื้อไวรัสโคโรน่าป่นเปื้อนอยู่ ฉนั้นก่อนที่เราจะสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเช่นการเข้าห้องน้ำห้องส้วม หรืออาจจะมีการหยิบใช้บัตรเครดิต หรือจับสิ่งของอะไรต่าง ๆ ทางที่ดีที่สุดเราเราควรจะฉีดพ่นแอลกอฮอล์สเปรย์ก่อนหยิบจับเสมอ

Advertisement

Advertisement

หน้ากากอนามัยภาพโดยผู้เขียน

หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในยุคปัจจุบันนี้สำหรับทุก ๆ คน เพราะไม่ว่าการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หรือการพูดคุยกับบุคคลรอบข้างเราอาจจะเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจหรืออาจจะผ่านทางน้ำลายจากการพูดคุยสนทนาต่าง ๆ ได้ ดังนั้นเราควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อเราไปในที่ ๆ เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด หรือใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเสมอ

สบู่ล้างมือภาพโดยผู้เขียน

สบู่ล้างมือ สำหรับสบู่ล้างมือก็เป็นอีกอย่างที่สำคัญในชีวิตประจำวันตอนนี้ไปแล้ว เพราะไม่ว่าเราไปสัมผัสกับอะไรต่าง ๆ หรือเข้าออกห้องน้ำห้องส้วมระหว่างการเดินทาง เราสมควรจะล้างมือหลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นตลอดและให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ เพราะการล้างมือเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะมากสำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อไม่ให้ติดต่อไปยังแหล่งต่าง ๆ โดยการหยิบจับหรือสัมผัสหน้าตา

Advertisement

Advertisement


ป้องกันโคโรน่าภาพโดยผู้เขียน  

  อย่างไรก็ตามไวรัสโคโรน่า ( Covid – 19 ) นั้นเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้จากการสัมผัสเชื้อหรือการได้รับเชื้อจากการพูดคุย ซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถติดต่อได้ง่ายมาก หากได้สัมผัสแค่ฝอยละอองของโรคมีการไอหรือจามใส่กันหรือแม้กระทั่งการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้ออยู่ก็อาจจะติดได้ ในส่วนของเจลล้างมือแอลกอฮอร์ แอลกอฮอร์สเปรย์ หรือกากอนามัยนั้นสามมารถช่วยได้แค่บางส่วน ทางที่ดีควรดูแลตัวเองให้แข็งแรง งดออกไปในพื้นที่ ๆ มีคนหนาแน่น แค่นี้เราก็สามารถหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรน่าได้แล้วครับ