ในยุคสมัยที่อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามามีบทบาทกับผู้คนในสังคมอย่างมาก พ่อแม่ควรมีวิธีการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกให้เข้ากับยุคสมัย เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆของลูกได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น และมากขึ้น

https://pixabay.com/images/id-1241817/

            สิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูลูก ก็คือ การรู้จักควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทั้งภาษากาย และการพูดของพ่อแม่ เพราะเด็กจะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลไปจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การเลี้ยงดูลูกอย่างมีสติไม่ได้หมายความว่า คุณต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ต่างก็มีความรู้สึกรัก โลภ โกรธ หลงได้เป็นธรรมดา เราเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมไม่ได้ แต่เราเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรฝึกฝนการควบคุมจิตใจ ความรู้สึกของตนเอง โดยพยายามไม่ให้อารมณ์ชั่ววูบ หรือความไม่มีเหตุผลเข้ามาครอบงำ โดยการฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง เช่น เมื่อโกรธก็ให้รู้ตัวว่าโกรธ เราเพียงแต่รับรู้มันเท่านั้น ไม่ต้องไปปรุงแต่ง โดยเราอาจจะปลีกตัวไปอยู่คนเดียวซักพัก เพื่อให้ใจเย็นลง เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/images/id-1073638/

           นอกจากนี้ในเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบ หรือสร้างปัญหา เราควรพยายามมองดูในมุมมองของเด็ก นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็ก เรามีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆอย่างไร ซึ่งบ่อยครั้งเราก็จะพบว่า ตอนที่เราเป็นเด็ก เราก็ได้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกันนั้น พยายามหาสาเหตุว่าทำไม เด็กจึงทำเช่นนั้น โดยเปิดใจพูดคุยกัน อย่าเพิ่งด่วนรีบทำโทษ หรือดุด่า เพราะอาจจะทำให้เด็กมีความรู้สึกที่ไม่ดี เกิดการต่อต้าน แต่ไม่ได้หมายความว่า พ่อแม่จะตำหนิติเตียนลูกไม่ได้ แต่ควรทำโดยใช้ภาษา กิริยาท่าทาง น้ำเสียงที่สงบ เท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเรา การทำโทษอาจใช้วิธีการให้เด็กอยู่ตามลำพังซักครู่ ให้เด็กได้ไต่ตรอง ลองคิดดูถึงการกระทำของตัวเอง ว่าสิ่งนั้นผิดหรือไม่อย่างไร

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/images/id-2038866/

 

             การเลี้ยงดูลูกนั้น ไม่เพียงแต่ตัวเด็กเท่านั้นที่มีการเรียนรู้ เราเองก็ต้องเรียนรู้ร่วมไปด้วยกับเรื่องราว สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้โอกาสเด็กได้มีอิสระทางความคิด ได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดเห็น แม้ว่าบางครั้งความเห็นนั้นจะไม่ตรงกับเรา ไม่เป็นที่พอใจของเราก็ตาม แต่ควรโต้แย้งกันด้วยเหตุผล ด้วยข้อเท็จจริง

            สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่าสอนด้วยเพียงคำพูดอย่างเดียว เราควรปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนด้วย เพราะหากการกระทำสวนกับคำพูด เด็กก็จะรู้สึกสับสน หรือขาดความเชื่อถือในตัวเราได้

Advertisement

Advertisement

 

ขอขอบคุณภาพจาก www.pixabay.com

ภาพปก  ภาพที่ 1  ภาพที่ 2  ภาพที่ 3