หากใครได้ท่องเที่ยวตามแต่ละจังหวัดต่างๆ มักจะต้องแวะสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนั้นๆ "นครศรีธรรมราช" ก็เช่นกัน จังหวัดนี้เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ที่ผู้คนต่างๆเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งวัด ทะเล ภูเขา โดยวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ไม่มีใครไม่รู้จัก "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" หรือวัดพระธาตุ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง ที่นี่ "พระบรมธาตุเจดีย์" องค์ใหญ่เด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นได้รอบเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่เคารพสักการะของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

วัดพระบรมธาตุ 1

พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ โดยทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียสถานสำคัญของทางภาคใต้ พระบรมธาตุเจดีย์นี้ เป็นแบบทรงระฆังคว่ำ ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ที่นี่มีประเพณีที่สำคัญที่ชาวนครศรีธรรมราชปฎิบัติกันมายาวนาน นั้นคือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ จะจัดขึ้นทุกๆปี ปีละ 2 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา และ วันวิสาขบูชา นักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมงานบุญใหญ่นี้ สามารถจองตั๋วล่วงหน้ากันได้เลย

วัดพระบรมธาตุ 2

นอกจากพระบรมธาตุองค์ใหญ่แล้ว รอบๆพระบรมธาตุ ยังมีเจดีย์องค์เล็กรายล้อมพระบรมธาตุอยู่ 149 องค์ ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกตาสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะเจดีย์นี้ลูกหลานบรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพื่อบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไว้

วัดพระบรมธาตุ 6ขอบพระคุณภาพจาก : https://1th.me/5Dl6x 

พระบรมธาตุ 4พระบรมธาตุ 5สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาสักการะทำบุญ แนะนำแต่งกายสุภาพ และปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางวัดด้วยนะคะ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง

สามารถเรียกรถสองแถวหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริการรับส่งมาที่นี่ได้

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.