สุภาษิตคำไทยเคยกล่าวไว้ว่า  "ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น"  ซึ่งเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่า  หมายถึง  เด็กน้อยที่ลืมตาขึ้นมาในโลกใบนี้ย่อมมีคุณลักษณะต่างๆที่เหมือนกับพ่อและแม่   อย่างแน่นอน  แต่มีใครเคยคิดต่อจากนั้นหรือไม่ว่า  ลูกไม้ที่ตกลงมาแล้วนั้น  จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร  จะสามารถงอกเงยเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกับต้นแม่ที่มันร่วงหล่นลงมาได้หรือไม่

ผลไม้หล่น       ลูกไม้มากมายที่ร่วงหล่นลงมาใต้ต้นนั้น  โอกาสในการที่จะงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นไม้เล็กๆนั้นย่อมมีความยากเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องแย่งกันที่จะหยั่งรากน้อยๆ ลงไปบนผืนดินที่ร่วงหล่น  บางผลก็อาจจะไม่สามารถหยั่งรากลงไปเลยก็ได้  เนื่องจากบริเวณพื้นที่ร่วงหล่นลงไปนั้นมีความแข็งมากเกินไป  

ต้นไม้น้อยๆ       ลูกไหนที่โชคดีตกลงบนพื้นดินที่อ่อนนุ่มมีคุณภาพดี  ก็อาจจะงอกเงยเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาได้อีก  แต่ถามว่าจะเจริญเติบโตต่อไปได้อีกมากน้อยแค่ไหน  เพราะว่าทุกครั้ง  ที่ฝนตกลงมาก็จะถูกต้นใหญ่บังน้ำฝนไว้เสมอ  ทุกครั้งที่แสงแดดสาดส่องมาก็จะถูกใบอันหนาทึบของต้นใหญ่บังแสงสว่างไว้อยู่เสมอ  เช่นกัน  

Advertisement

Advertisement

treeoncup       ทางเดียวที่ผลไม้นั้นจะเกิดขึ้นเป็นต้นใหม่  และสามารถเจริญเติบโตงอกงามได้เป็นอย่างดี  ก็คือ  เมื่อร่วงหล่นลงบนพื้นดินแล้วต้องรู้จักหาพื้นดินที่ห่างออกไปจากร่มเงาของต้นใหญ่  เลือกพื้นดินที่เหมาะสมต่อการลงรากน้อยๆของมัน  เพื่อที่จะแตกกิ่งก้านสาขาเล็กๆออกมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่  หลังจากนั้น  จะต้องทนแดดทนฝนให้ได้เพียงลำพัง  โดยที่ไม่มีต้นเดิมของมันคอยปกป้องดูแล

       สิ่งที่แตกต่างระหว่างต้นไม้ที่เกิดภายใต้ร่มเงาของต้นเดิม  กับ  ต้นไม้ที่เกิดนอกร่มเงาของต้นเดิม  ก็คือ  ความเจริญเติบโตและความยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  ความพร้อมในการที่จะออกดอกออกผลต่อไปในภายภาคหน้าก็เช่นกัน

Advertisement

Advertisement

       .....สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เราเห็นในเรื่องของ  การใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ  คือ  การที่เราเกิดมาในโลกใบนี้  คนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันตั้งแต่แรก  เริ่มตั้งแต่ร่วงหล่นลงมาจากต้น   แต่ในการเริ่มต้นชีวิตของตนเองนั้นใครจะเลือกแบบไหน 

       คนที่เลือกจะเริ่มต้นชีวิตด้วยความสบายมีคนดูแลตั้งแต่เริ่มจนจบ  ก็จะเป็นคนที่ไม่รู้จักความลำบากอะไร  ไม่รู้จักการต่อสู้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ  นำไปสู่การไม่รู้จักโตในอนาคต  ไม่สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นหรือเป็นผู้นำครอบครัวได้

       แต่กับคนที่ตั้งแต่เกิดมา  เลือกที่จะอยู่ในความลำบากมาโดยตลอด  ไม่ต้องการให้มีใครดูแล  เลือกที่จะต่อสู้ชีวิตเพียงลำพังตั้งแต่เล็กๆ  พยายามแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองอยู่เสมอ  คนประเภทนี้จะมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำครอบครัวและเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

Advertisement

Advertisement

เด็กเดิน .......คุณจะเลือกเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้น  ในแบบไหนก็เลือกได้เลย  เพราะนั่นคือคำตอบที่คุณเลือกแล้ว   ให้กับอนาคตของตัวเอง.........

 

 

ภาพ  หน้าปก  pixel2013  /  pixabay

 ภาพ  1  manfredrichter  /  pixabay

 ภาพ  2  truthseeker08  /  pixabay  

 ภาพ  3  photoshopper24  /  pixabay

 ภาพ  4  JonPauling  /  pixabay