รู้ก่อน รอดก่อน


หาวิธีรับมือเศรษฐกิจตกต่ำ       ถ้าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จะทำอย่างไรเพื่อความอยู่รอดในปี 2020 หลายคนอาจกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี จะรับมืออย่างไรดี จะดำเนินชีวิตอย่างไรดี จะใช้เงินที่มีอยู่อย่างไรดี จะลงทุนทำอะไรดี และ จะดำเนินชีวิตในเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงให้อยู่รอด

เงินกำลังจะหมดวิธีรับมือถ้าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

1. อย่าวิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุ ต้องมีสติ ไม่ว่าจะคิดหาทางออกอย่างไร พยายามทำใจให้สบาย ปล่อยวาง หรือ ลองนั่งสมาธิเพื่อสงบจิตใจของตนเอง

2. การประหยัดให้ได้มากที่สุด เพื่อรักษาเงินในบัญชีของตัวเองเอาไว้ งดเว้นซื้อสิ้นค้าสินเปลืองที่ไม่มีความจำ

3. จัดระเบียบ รายรับ และรายจ่าย ของตัวเองใหม่

4. ลองมองหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ โดยการมองความเป็นจริงเป็นหลัก

5. ผันตัวเป็นฟรีแลนซ์ & ทำงานพาร์ทไทม์ สำหรับคนที่ต้นทุนน้อย หรือ คนที่ต้องการถนอมเงินก้อนยังชีพตัวเองที่เก็บมาให้ได้นานที่สุด

Advertisement

Advertisement

6. หาความรู้ต่าง ๆ หรือ ติดตามข่าวเศษฐกิจอยู่ตลอดเวลา

7. ไม่กู้หนี้ยืมสินมาลงทุน เพราะ อาจจะทำให้เรามีหนี้ก้อนโตเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากสิ่งที่ลงทุนไม่สามารถทำกำไรได้

8. สำรองเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน อย่าเก็บเงินไว้เพียงที่เดียว หรือ ควรแบ่งเงินออกครึ่งหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้ยามจำเป็น หรือเมื่อเจ็บป่วย

9. หางานรองรับจากอาชีพหลัก เพราะอาจถูกเลิกว่าจ้างกะทันหันได้ โดยการหางานหลาย ๆ งาน หางานโดยการสมัครงานไว้หลาย ๆ ที่ หรือ ถ้าไม่มีเวลาเดินทางไปสมัครงานด้วยตนเอง สามารถสมัครผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงรับสมัคร

10. การหารายได้เสริม ต้องหาเงินให้ได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง หรือ หลายช่องทางเท่าที่จะทำได้

11.รักษาเครดิต หรือ คะแนนความน่าเชื่อถือของตัวเองเอาไว้ เพราะอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อถึงเวลานั่นเอง

Advertisement

Advertisement

12. ทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

13. อย่ามั่วแต่กล่าวโทษคนอื่น หรือสิ่งอื่น ๆ แต่จงใช้เวลาเหล่านั้น หาทางออกให้กับตัวเอง

14. ลองหาเวลาไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพใกล้บ้าน หรือที่สามารถเดินทางไปได้ เพื่อเรียนวิชาชีพเพิ่มเติม

15. คิดบวก การคิดบวกจะช่วยให้เรามีแง่คิดดี ๆ ในชีวิต

16. ไม่ยอมแพ้ หรือ ท้อแท้กับชีวิต

ทำงานหมายเหตุ

     คนที่มีงานหลัก ควรหางานเสริม และคนที่คิดว่าตนเองอาจจะถูกเลิกว่าจ้างควรเตรียมรับมือกับเศษฐกิจยุค 2020 ในอนาคต และขอให้ทุกคนมีสติ รอบคอบในการทำงาน และ การดำรงชีวิต 

เงินออม

รูปภาพปกออกแบบจาก : https://www.canva.com/

รูปภาพประกอบ ภาพที่ 1 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 จาก : https://pixabay.com/

รูปภาพประกอบ ภาพที่ 2 จาก :  https://th.pngtree.com/

Advertisement

Advertisement