ชื่อ : The Seven Spiritual Laws of Success  7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ นันท์บุ๊ค

จำนวน : 169 หน้า

ราคา : 180 บาท

คำโปรยปกหลัง :

หนังสือที่เป็นคำตอบของการดำเนินชีวิตเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

หัวใจสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ คือ การทำความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จ โดยเฉพาะสิ่งที่ ดีพัค โชปรา ได้บอกว่า “ความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นและที่สำคัญ ความสำเร็จ คือ วิถีแห่งการเดินทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ประโยชน์ของการปรากฏมีขึ้นของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ องค์ประกอบที่ช่วยทำให้วิถีแห่งการเดินทางนั้นมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้น...” และกฎด้านจิตวิญญาณทั้งเจ็ดข้อนี้ คือ กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติที่จะทำให้เราอยู่บนวิถีแห่งการเดินทางนั้น

Advertisement

Advertisement

7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

หนังสือดีที่ในชีวิตนี้ควรอ่านให้ได้ จริงๆ ถ้าพูดถึงหนังสือทางด้านการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขคงมีนักอ่านน้อยท่านที่เป็นนักอ่านหนังสือแนวนี้จะไม่รู้จัก ดีพัค โชปรา คุณหมอที่เป็นนักเขียนชาวอินเดีย จริงๆ หนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ขอบอกว่าเป็นหนังสือขึ้นหิ้งมาก เพราะได้ขึ้นชื่อว่าหายากและเป็นที่ต้องการในตลาดหนังสือ แม้หนังสือเล่มนี้จะถูกตีพิมพ์ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี 2550 แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าท่านใดที่เป็นนักอ่านจะรู้ดีว่าในตลาดหนังสือนั้น ตอนนี้หนังสือเล่มนี้ได้ทำราคาทะลุหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจากปกหนังสือเล่มนี้ราคาแค่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่านั้น

 

หนังสือที่ดีแม้จะเก่าแต่คุณค่าก็จะไม่ถูกลดลงตามกาลเวลา  

Advertisement

Advertisement

 

7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม  ประกอบไปด้วย

บทที่ 1 กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน  The Law of Pure Potentiality

บทที่ 2 กฎแห่งการให้ The Law of Giving

บทที่ 3 กฎแห่งกรรม หรือ เหตุและผล  The Law of Karma or Cause and Effect

บทที่ 4 กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด  The Law of Least Effort

บทที่ 5 กฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนา  The Law of Intention and Desire

บทที่ 6 กฎแห่งการปล่อยวาง  The Law of Detachment

บทที่ 7 กฎแห่งธรรมะ หรือ เป้าหมายในชีวิต  The Law of “Dharma” or Purpose in Life

 

The Seven Spiritual Laws of Success

 

ในโลกยุคที่เต็มไปด้วยหนังสือหนทางสู่ความสำเร็จมากมาย จริงๆ ก็ทำให้หลายคนรู้สึกกดดันในชีวิตขึ้นมาไม่น้อยเมื่อได้ยินคำนี้ หลายครั้งเรามุ่งไปที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการนั่นทำให้เราเติบโตได้ช้า แต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแห่งความสำเร็จที่แตกต่าง เพราะทำให้เราเข้าใจกระบวนการเติบโตและหยั่งรากลึกภายในจิตใจก่อน แล้วทั้งหมดถึงจะส่งผลออกมาภายนอกในรูปแบบความสำเร็จที่เราต้องการ ซึ่งทำให้เรามองเห็น วิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณ และธรรมะที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

Advertisement

Advertisement

 

 สรุป 7 บทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้

  1. เราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราเพื่อให้เกิดความสงบสุขได้โดยการลองอยู่กับเองเงียบๆ หรือการนั่งสมาธิ ชื่นชมธรรมชาติรอบๆ ตัว และการไม่ตัดสินอะไร เพื่อให้เราเข้าถึงศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน นั่นคือ ความสงบของจิตใจ
  2. การให้และรับคือพลังการหมุนเวียนกันของจักวาลทุกครั้งที่เราจะไปพบใครให้นำสิ่งที่เราสามารถจะให้เขาได้ติดตัวไปเสมอมันไม่จำเป็นต้องมีราคา เพราะแม้แต่คำชมเล็กๆ น้อยๆ ก็นำมาสู่การให้ที่มีคุณค่าทางจิตใจได้เช่นกัน
  3. ผลกรรมทุกอย่างคือการตัดสินใจเลือกของคุณ มีเหตุก่อนจึงมีผล ทุกครั้งที่จะตัดสินใจอะไรจงถามตัวเองด้วยคำถามสองข้อคือ หนึ่ง อะไรคือผลที่ตามมาของทางเลือกที่ฉันกำลังตัดสินใจเลือกนี้ และ สอง ทางเลือกที่ฉันตัดสินใจเลือกนี้นำความสุขมาให้ฉันและคนรอบข้างหรือไม่ ถ้าคำตอบคือใช่ คุณก็ทำ
  4. ยอมรับในสิ่งต่างๆ มากขึ้น ทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันจะมีส่วนรับผิดชอบด้วยเสมอ ฉันยอมรับเข้าใจ แต่ฉันจะไม่กล่าวโทษใครรวมถึงตัวเอง ที่ฉันต้องทำคือ มองหาโอกาสเพื่อที่จะเติบโตขึ้นจากปัญหาเหล่านั้น
  5. การหมั่นเตือนตนเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะ และจะไม่ยอมให้อุปสรรคใดมาทำลายและบั่นทอนความมุ่งมั่นในปัจจุบันขณะได้
  6. การไม่ยึดติดและปล่อยให้สิ่งรอบๆ ตัวเป็นไปอย่างอิสระ เราจะไม่เข้าไปควบคุมสิ่งใด เพราะความไม่แน่นอนมีอยู่ในทุกๆ อย่าง สิ่งที่จะทำมีเพียงความรับรู้ถึงความไม่แน่นอนนั้น เพื่อที่จะได้รู้จักกับความมั่นคงที่แท้จริง
  7. การรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความรักด้วยความสามารถที่เรามี คือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ไว้ในใจ

7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะทำให้เพื่อนๆ หลายๆ คนอยากอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดบางครั้งก็แค่การเปิดกระดาษแล้วอ่านมุมมองความคิดของใครสักคนผ่านตัวหนังสือเท่านั้นเอง

 

เขียนและเรียบเรียงโดย : ตัวอักษรสีน้ำเงิน

Facebook : https://www.facebook.com/blueletterstudio/

Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/5e9a2801a0d60b1b2249b48f

TrueID :  https://cities.trueid.net/@14995

 

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ

ภาพหน้าปก รูปถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพที่ 1 รูปถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพที่ 2 รูปถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพที่ 3 pixabay