หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือดีอีกหนึ่งเล่มที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ใฝ่ฝันอยากมีกิจการเป็นของตัวเองควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันจะเปลี่ยนคนที่กลัว คนที่ลังเลให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตนคิดได้อย่างไม่มีเงื่อนไขหรือข้ออ้างใด ๆ ที่จะมาฉุดรั้งคุณไว้ได้อีกแล้ว ซึ่งหนังสือยิ่งล้มเร็วเท่าไหร่ ยิ่งใกล้ความสำเร็จ (Fail Fast or Win Big The Start-Up Plan for Starting Now) ภาพถ่ายโดยผู้เขียนเป็นงานเขียนที่ถูกถ่ายทอดโดย เบิร์นฮาร์ด ชโรเดอร์ ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุระกิจ Start-Up และถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณชโลทร โพยมยล เนื้อหาทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 10 บท โดยในบทแรก ๆ จะพูดถึงแผนธุรกิจแบบเก่าในอดีต (ที่ไม่ควรใช้อีกต่อไปแล้ว) และแนวคิดต่าง ๆ ที่เน้นให้เราลงมือทำอย่างจริงจังและลงมือทำอย่างรวดเร็ว สร้างสินค้าแบบมีคุณลักษณะพอเพียง โดยใช้กรอบแนวคิดแบบใช้ให้น้อยและเตรียมพร้อมที่จะทำซ้ำ พัฒนา หรือเปลี่ยนสินค้า,บริการให้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยการดูจากฟีดแบ็คของลูกค้าเรานั่นเองค่ะ ตรงส่วนนี้ให้เน้นการฟังและลงมือทำให้ไว 

Advertisement

Advertisement

ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบการ คือ การใฝ่เรียนรู้และพัฒนารวมถึงการตอบสนองต่อตลาดอย่างรวดเร็วภายใต้การน้อมรับองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบใช้ให้น้อย (ทรัพยากรน้อยนิด โมเดลธุรกิจ การสร้างต้นแบบอย่างฉับไวและความจริงใจจากลูกค้า) ตั้งใจเรียนรู้ในธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะได้ทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดได้อย่างรวดเร็วภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ส่วนในบทหลัง ๆ ก็จะมีวิธีการต่าง ๆ แนะนำให้กับการทำธุรกิจ Start-Up ชี้ให้เห็นโอกาสและทำลายกำแพงแห่งความหวาดกลัว (การล้มเหลว) โดยตอบสนองมันด้วยการปรับปรุงและพัฒนาข้อผิดพลาดให้ดีขึ้นและใช้มันให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ ที่สำคัญคือต้องอดทนและเตรียมพร้อมรับมือกับความล้มเหลวโดยไม่ล้มเลิกให้ได้ ซึ่งแก่นหลัก ๆ ที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกกับเราคือ "ความฝันที่เรามี จงลงมือทำมันเถอะ ยิ่งล้มเหลวเร็วเท่าไหร่ รู้จักปรับปรุงและพัฒนาให้มาก จะยิ่งสำเร็จเร็ว"

Advertisement

Advertisement

เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเราเชี่ยวชาญสิ่งใด ชอบสิ่งไหนจนกว่าเราจะได้ลงมือทำมันจริง ๆ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบทำให้เราได้ความรู้ วิธีคิดและแนวทางในการทำธุรกิจ Start-Up หลายอย่าง โดยไม่ยึดติดวิธีการเดิม ๆ ในอดีตอย่างการเขียนแผนธุรกิจที่ใช้เวลานานแรมปี ซึ่งกว่าจะได้เริ่มจริง ๆ คงมีคนทำไปก่อนหน้าเราแล้ว ที่สำคัญคือหนังสือเล่มนี้ทำให้มุมมองต่อความล้มเหลวของเราเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าเผชิญกลายเป็นเรื่องที่เราพร้อมชนและพร้อมที่จะพัฒนา ปรับปรุงให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้น เพราะคนสำเร็จทุกคนต่างต้องเผชิญอุปสรรคและความล้มเหลวมาก่อนทั้งสิ้น เรียกได้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความสำเร็จก็ว่าได้ค่ะ ดังนั้นความพ่ายแพ้จะไม่มีทางเกิดขึ้น " หากเราไม่ล้มเลิก "​​​​

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/images/id-102919/

สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ ที่นี่

ภาพที่ 1,2 ถ่ายโดยผู้เขียน

ภาพที่ 3