หลังจากที่โครงการ “เราชนะ” เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนกลุ่ม 3 “กลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิกับโครงการภาครัฐใดๆ” ได้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น มาถึงวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก็มีความคืบหน้าของโครงการเพิ่มเติม คือ กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเริ่มได้รับเงินครั้งแรก นั่นคือ ประชาชนกลุ่ม 1 “ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และประชาชนกลุ่ม 2 ผู้ที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บด้วยตัวเอง คือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” หรือโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไว้แล้ว จะต้องตรวจสอบสิทธิของตัวเองผ่านเว็บไซต์เราชนะว่า เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาทหรือเปล่า บทความนี้ก็เลยจะมารีวิววิธีตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆให้ดูกันครับ (ส่วนกลุ่มลงทะเบียนใหม่/กลุ่ม3 จะตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)

Advertisement

Advertisement

โดยมีวิธีการตรวจสอบสิทธิ ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

2. คลิกปุ่มสีน้ำเงิน คำว่า “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

เราชนะ3. กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก” / “ชื่อภาษาไทย” / “นามสกุลภาษาไทย” / “วัน-เดือน-ปีเกิด”

เราชนะ4. เสร็จแล้วคลิกคำว่า “ตรวจสอบสถานะ”

ถ้าหากว่าเราได้รับสิทธิ ก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นสถานะว่า “ท่านได้รับสิทธิ เราชนะ” พร้อมกับแจ้งข้อมูลว่า เราจะได้รับเงินเข้าแอป “เป๋าตัง” ทุกๆวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์เป็นจำนวน 1,000 บาท ยกเว้นครั้งแรกจ่ายเข้าให้ 2,000 บาท โดยจะเริ่มจ่ายให้ครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงครั้งสุดท้ายคือวันที่ 25 มีนาคม 2564 และสามารถสะสมเงินไว้ใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

เราชนะอย่างไรก็ตามคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์เราชนะ ระบุไว้ดังนี้

Advertisement

Advertisement

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

สุดท้ายเมื่อเราได้รับเงินเข้าแอป "เป๋าตัง" แล้ว ก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”,  โครงการ ”คนละครึ่ง” และร้านค้าธงฟ้าฯ ทั่วประเทศไทย


ภาพปกและภาพประกอบโดย : นักเขียน

สามารถอ่านบทความอื่นๆของนักเขียนได้ที่ : @ArtVich
 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- "เราชนะ" หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีรับเงิน ได้รับวันไหน?

Advertisement

Advertisement