หลังจากที่โครงการ “ม33เรารักกัน” เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ได้ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือจำนวน 4,000 บาทต่อคน และปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น มาถึงวันนี้ 15 มีนาคม 2564 ก็มีความคืบหน้าของโครงการเพิ่มเติม คือ คนที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองผ่านเว็บไซต์ ม33เรารักกัน ได้แล้วว่า เป็นผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเปล่า หรือถ้าไม่ได้รับสิทธิ์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังไง บทความนี้ก็เลยจะมารีวิววิธีตรวจสอบสิทธิ์พร้อมวิธีขอทบทวนสิทธิ์ให้ดูกันครับ โดยเราต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้กรอกในเว็บ ได้แก่

 1. ข้อมูลหน้าและหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้เพื่อรับรหัส OTP

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ "ม33เรารักกัน" มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

ม33เรารักกัน

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com << คลิก

2. คลิกเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" แถบสีน้ำเงิน

ม33เรารักกัน

3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ ดังนี้

 1. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของตัวเอง
 2. ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
 3. วัน/เดือน/ปีเกิด ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน
 4. จากนั้นคลิก "ตรวจสอบสถานะ" ที่แถบสีฟ้า

หากตรวจสอบในเว็บแล้วเราได้เราสิทธิ์ ก็จะต้องเข้าแอป "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์อีกครั้ง จึงจะได้รับวงเงินครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท โดยมีระยะเวลาการยืนยันระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค.64 ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าแอป "เป๋าตัง"
 2. กดเลือกเมนู "G-Wallet"
 3. เลือกโครงการ "ม33เรารักกัน"
 4. อ่านเงื่อนไขและกดยินยอม จากนั้นจะมีข้อความแจ้งว่า เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เพียงเท่านี้การยืนยันตัวตนก็เสร็จเรียบร้อย

Advertisement

Advertisement

ช่องทางการดาวน์โหลดแอป "เป๋าตัง"

 • ระบบ android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store << คลิก
 • ระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Apple Store << คลิก

ส่วนใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้

วิธีขอทบทวนสิทธิ์ ทำได้ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.64 มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

ม33เรารักกัน1. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกเลือกเมนู "ทบทวนสิทธิ์" แถบสีเหลือง

ม33เรารักกัน2. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯ แล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขข้างต้น"

3. จากนั้นคลิกคำว่า "ขอทบทวนสิทธิ์" ที่แถบสีฟ้า

ม33เรารักกัน

4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ดังนี้

 1. ระบุชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

Advertisement

Advertisement

 • ใส่วัน/เดือน/ปีเกิด ที่ปรากฎในบัตรประชาชน
 • ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
 • ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้/อีเมล(ถ้ามี)
 • จากนั้นคลิก "ขอทบทวนสิทธิ" ที่แถบสีฟ้า
 • เมื่อขอทบทวนสิทธิ์แล้ว เราจะสามารถตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 เมษายน 64 และผู้ได้รับสิทธิ์จะเริ่มได้รับเงินงวดแรกวันที่ 12 เมษายน 64 เป็นต้นไป สุดท้ายเมื่อเราได้รับเงินเข้าแอป "เป๋าตัง" แล้ว ก็สามารถนำไปใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลย^^


  ภาพปกและภาพประกอบโดย : นักเขียน

  สามารถอ่านบทความอื่นของนักเขียนได้ที่ : @ArtVich

   

  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายบน App TrueID โหลดเลย ฟรี !