ในช่วงนี้หลายๆคนคงทราบกันดีนะครับว่า ประเทศไทย และทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า หรือ COVID-19  ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ระบบการแปรปรวนของเศรษฐกิจ   การคมนาคม  การศึกษา ฯลฯ  วิกฤตการณ์นี้ไม่มีใครทราบแน่นอนว่ามันจะอยู่กับเราเพียงแค่ระยะเวลาอันสั้น  หรือ มันจะยังคงอยู่กับเราอีกนาน 

ในขณะที่หลายๆคนตกงาน  พักงาน  มันเหมือนเป็นการดีที่เราได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว  แต่... มียังมีอีกหลายคนที่ยังคงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ที่มีรายการพร้อมเรียกเก็บเมื่อถึงสิ้นเดือน ค่าบ้าน  ค่าใช้จ่ายในบ้าน  ค่างวดรถ และอื่นๆ

           สำหรับผู้เขียนเอง ตอนนี้ก็กักตัวอยู่ในอพาร์ทเม้นท์  จะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ก็ไม่อยากจะเสี่ยงต่อการเดินทางฝ่าวิกฤตไวรัสร้าย  เพราะไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างการเดินทาง 4-6 ชั่วโมงจะต้องสัมผัสหรือพบเจออะไรบ้าง  จึงต้องกักตัว และกักตุนอาหารไว้ดูแลตัวเองในช่วงวิกฤตการณ์เช่นนี้   ในภาวะการใช้จ่ายที่ต้องอาศัยความรอบคอบในการใช้เงิน ทั้งซื้อข้าวของกักตุนบ้างเล็กน้อย และส่งเงินกลับไปให้พ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัด  ทำให้ภาระที่รอใช้จ่ายของเราฝืดเคืองไปแบบอัตโนมัติ  

Advertisement

Advertisement

          มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ตัวผู้เขียนเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ เพราะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของการช่วยเหลือเยียวยา  เราจึงหาทางและวิธีการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ให้ได้แบบสบายใจไร้กังวล  ที่สำคัญคือ ภาระค่าใช้จ่ายงวดรถที่หนักพอสมควร  วันนี้ผู้เขียนจะมาแบ่งปันการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรถยนต์ ธนชาตDRIVE ที่ได้ออกมาตรการสำหรับช่วยเหลือลูกค้า หรือ ลูกหนี้  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ออกมาตรการช่วยเหลือให้ “ตั้งหลัก” ฝ่าสถานการณ์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

Advertisement

Advertisement

          โดยผู้เขียนเองเป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของ  ธนชาตDRIVE  ได้ศึกษาของมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการ  อย่างน้อยๆ เรายังสามารถใช้ชีวิตช่วงวิกฤตเช่นนี้ได้อย่างสบายใจไร้กังวล  แต่ถ้าใครสามารถใช้จ่ายได้ผู้เขียนแนะนำให้ใช้จ่ายภาระดังกล่าวให้เป็นปกติเป็นการดีที่สุด หนี้สินงวดรถจะได้ลดน้อยลง และหมดเร็วขึ้น

ภาพถ่ายโดย Vraj Shah จาก Pexelsภาพถ่ายโดย Vraj Shah จาก Pexels


เรามาดูกันเลยว่า เราจะเข้าร่วมโครงการ "ตั้งหลัก"  มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธนชาตDRIVE  ได้อย่างไรบ้าง

ขั้นตอนแรก  ไปยังเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลการยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการตั้งหลักสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE คลิกที่นี่  แล้วเราจะเข้าสู่หน้าต่างของเว็บไซต์ เมื่อมาถึงหน้าดังกล่าวแล้ว ให้อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขที่ปรากฎด้านหน้าเว็บไซต์ เพื่อศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกครั้งก่อนที่จะแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายหน้าจอธนชาตภาพถ่ายหน้าจอจาก iPAD ผู้เขียน (เว็บไซต์ลงทะเบียน)


ขั้นตอนที่สอง  ให้คลิกปุ่มสีส้ม  ที่ระบุข้อความว่า [คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  เพื่อเข้าสู่หน้าต่างแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "ตั้งหลัก" สินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE  เมื่อมาถึงหน้านี้แล้ว  จะมีฟอร์มกรอกข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดอยู่ 7 ข้อด้วยกัน ซึ่งต้องกรอกข้อมูลของผู้เช่าซื้อ ด้วยความเป็นจริงทุกประการ โดยจะขออธิบายรายละเอียดเป็นข้อๆ ดังนี้

          - ช่องกรอกที่ 1 *เลือก คำนำหน้าชื่อ  ให้เลือกคำนำหน้าชื่อที่ถูกต้องของผู้เช่าซื้อ/ผู้แสดงความประสงค์

          - ช่องกรอกที่ 2-3 *กรอกชื่อ -นามสกุล ของผู้เช่าซื้อ  ต้องเป็นชื่อตัวของผู้เช่าซื้อตามเอกสารสัญญาเช่าซื้อที่ถูกต้อง

          - ช่องกรอกที่ 4 *กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  ทั้งหมด 13 หลักของผู้เช่าซื้อ กรอกติดกันไม่เว้นวรรค

          - ช่องกรอกที่ 5 *กรอกเลขที่สัญญา / Account Number สามารถดูได้ที่หน้าบัตรการเช่าซื้อ  หรือ หน้าเอกสารแจ้งการชำระประจำงวด

บัตรแสดงเลขที่สัญญาภาพโดยผู้เขียน (ภาพบัตรสำหรับชำระสินเชื่อที่แสดงเลขที่สัญญา)


          - ช่องกรอกที่ 6 *หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้เช่าซื้อต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง เพราะธนาคารจะติดต่อส่ง SMS แจ้งผลการเข้าร่ามโครงการของเรา  และแจ้งผลการอนุมัติเช่นกัน
          - ช่องกรอกที่ 7 *รายละเอียดผลกระทบที่ได้รับ  ต้องระบุตามความเป็นจริง ว่าเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง  เพื่อให้ทางธนาคาร ได้รับทราบ และเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่า  ทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นนี้เกือบทุกคน

          เมื่อกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ครบทั้ง 7 ข้อแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มสีส้มด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูล เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร  หลังจากนั้นรอการดำเนินการประมาณ  3-7 วันทำการ ในการนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่เข้าร่วมโครงการด้วย

ขั้นตอนที่สาม  หลังจากที่กรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ร่วมร้อยแล้ว รอ SMS แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถ้าได้รับ SMS แล้ว ทางธนาคารจะส่งรหัสอ้างอิงมาให้ เพื่อใช้ในการเข้าไปกรอก และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

ภาพ sms แจ้งการพิจารณาภาพถ่ายโดยผู้เขียน ภาพถ่ายหน้าจอ sms ของผู้เขียน หลังการยื่นความประสงค์


          เมื่อได้รับ sms แล้ว ให้นำรหัส 7 หลักที่ทางธนาคารส่งมาให้นั้นเข้าไปกรอกที่เว็บไซต์เพื่อส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  เมื่อเข้าถึงหน้าต่างเว็บไซต์ให้คลิกที่ปุ่มสี่ส้ม [คลิกส่งหลักฐานออนไลน์]   โดยจะมีข้อมูลที่ต้องกรอกอยู่   8 ข้อ  โดยจะอธิบายดังนี้

          - ช่องกรอกที่ 1 *ระบุเลขที่สัญญาตาม SMS ของท่าน (ระบุตัวเลข 9 หลัก)  โดยใน sms จะมีเลขที่สัญญาส่งกลับมาด้วยให้นำมากรอกในช่องนี้ให้ครบเรียบร้อย

          - ช่องกรอกที่ 2 *กรอกรหัสอ้างอิงที่ได้รับจาก SMS ของท่าน (ระบุตัวเลข 7 หลัก)  รหัสอ้างอิงมีทั้งหมด 7 หลัก ตาม sms ที่แจ้งกรอกให้ครบเพื่อเป็นการอ้างอิงสิทธิ์ ที่เราได้แสดงความประสงค์ในครั้งแรก

          - ช่องกรอกที่ 3 - 4 *กรอกชื่อ-นามสกุล ผู้เช่าซื้อ  ต้องเป็นข้อมูลของผู้เช่าซื้อและเป็นความจริง

          - ช่องกรอกที่ 5 *กรอกเลขที่บัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ 13 หลัก  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกรอกติดกันไม่เว้นวรรค และดูให้ถูกต้อง เพราะจะกลับไปแก้ไขไม่ได้

          - ช่องกรอกที่ 6 *แนบภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ  ตรงนี้ใช้มือถือถ่ายให้ชัด หรือจะใช้วิธีการสแกนก็ได้ แนบเป็นไฟล์รูปภาพ หรือ pdf doc ก็ได้แล้ววแต่เราสะดวกครับ

ส่วนข้อ 7 - 8 เป็นการยืนยันข้อมูลทั้งหมดของเราให้คลิก และอ่านให้ครบ ทำความเข้าใจให้ชัดเจน

          - ช่องกรอกที่ 7 *ยืนยันข้อมูลว่า  เอกสารที่แนบมานี้เป็นความจริงทุกประการ

          - ช่องกรอกที่ 8 *ยืนยันข้อมูลเอกสารนี้เพื่อแสดงเจตนาการพักชำระหนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

          - ช่องกรอกที่ 9 *กรุณายืนยันข้อมูลว่าเรายอมรับผลการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขธนาคารฯ

          เมื่อครบทั้ง 9 ข้อแล้วกดปุ่มสีส้มด้านล่าง เพื่อส่งเอกสารครับ  หลังจากนั้นส่งรอ sms ยืนยัน 3-7 วันทำการเพื่อเป็นการแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารครับ

ขั้นตอนที่สี่    รับ sms แจ้งผลการอนุมัติ ว่าเราได้รับการอนุมัติผ่อนพัน หรือ พักชำระหนี้ค่างวดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว 

sms แจ้งผลและทางธนาคารจะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการชำระงวดแรกครับ นอกจากนี้เอกสารสัญญาต่อท้าย จะส่งไปยังที่อยู่ของเรา และที่อยู่ของคนค้ำ  เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการผ่อนผันชำระหนี้งวดรถยนต์ ของธนชาตDrive ครับ   


ภาพหน้าปกโดย ธนชาต | ออกแบบหน้าปกเพิ่มเติมโดย ผู้เขียน | เรื่องโดย คุณชายโอท