สำหรับหนังสือ " 10 กลยุทธ์ฝ่าด่านวิกฤติเศรษฐกิจ " เปิดเผยความคิดเชิงกลยุทธ์พร้อมรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก

หนังสือ เขียนโดย : เจริญชัย สุขวณิช จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ไอเดียดีพับบลิชชิ่ง

ใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ... " 10 ขั้นตอนในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ " ทุกคนก็รู้ว่าภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ๆ 

นวัตกรรมเทคโนโลยีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน " ดังนั้นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจกิจการทุกคนจะต้องปรับตัวเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น "

ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำ " 10 กลยุทธ์ง่าย ๆ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจกิจการของเราได้ " เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกวันนี้

มาดูตัวอย่างเนื้อหาคร่าว ๆ ของหนังสือ " 10 กลยุทธ์ฝ่าด่านวิกฤติเศรษฐกิจ " 

Advertisement

Advertisement


1.) " เศรษฐกิจพอเพียง " เศรษฐกิจในตอนนี้มีปัญหารุมเร้ารอบด้าน " หนี้ส่วนบุคคล หนี้ภาคครัวเรือนทั้งจำพวกที่จำเป็นและการใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างมาก " ทำให้ผู้คนมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น

แต่สำหรับคนที่ยึดหลัก " เศรษฐกิจพอเพียง " ตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ไม่ว่าจะเจอปัญหาเศรษฐกิจมากระทบอย่างไรกิจการและการดำเนินชีวิต " ก็ยังสามารถที่จะ ประคับประคองตัวให้ผ่านปัญหาไปได้

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือ... " ทางสายกลาง " ความพอเพียงหมายถึง " ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน "

ยิ่งกว่านั้นยังต้องอาศัย " ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง " อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินชีวิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วย

Advertisement

Advertisement

2.) " ธรรมะช่วยได้ " เราจะต้องพึ่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่า " ให้รักษาสติ " 

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า" สติ " คือการรู้เท่าทันความคิด ความรู้สึก การพูดและการกระทำของตัวเราเอง

ดังนั้น " เราจึงต้องใช้สติให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง " ตั้งสติเพื่อการเริ่มสิ่งที่ควรทำเมื่องานหรือธุรกิจเกิดปัญหาคือ " การหยุดตั้งสติเพื่อคิดแก้ไขปัญหา " หรือเริ่มใหม่การตั้งสติเพื่อคิดการที่จะทำต่อเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ 

" ใช้สติในการแบ่งงาน " ใช้สติเพื่อการสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจจุดประสงค์ของงาน โครงการหรือขั้นตอนในการดำเนินงานที่ยากเจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจเป้าหมายงานว่าต้องทำเพื่ออะไร ? หรือเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงานคืออะไร ? 

Advertisement

Advertisement

เราจำเป็นที่จะต้องคุมสติไว้แล้วพยายามชี้แจงทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง " เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในทีม " เพื่อให้งานสำเร็จ


นี่เป็นเพียงตัวอย่างเนื้อหาเล็ก ๆ น้อย ๆ จากหนังสือ " 10 กลยุทธ์ฝ่าด่านวิกฤติเศรษฐกิจ " ในหนังสือเล่มนี้ยังมีข้อมูล ความรู้ ข้อคิดแนวคิด คติเตือนใจและแรงบันดาลใจดี ๆ อยู่อีกมากมายเลย

สำหรับผมด้วยการที่หนังสือเล่มนี้ " แนะนำกลยุทธ์ที่เรียบง่าย " นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

แต่ละหัวข้อก็เขียนออกมาสั้นกระชับได้ใจความดี เข้าใจง่าย อ่านง่าย สนุกและไม่น่าเบื่อ " จึงทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือในหมวดหมู่ธุรกิจเล่มอื่น ๆ " 


ประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ สำหรับผม " ในฐานะนักธุรกิจ ผู้ประกอบการคนนึง " หนังสือเล่มนี้ทำให้ได้ข้อคิด แง่คิด ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้ " รอบคอบ พอประมาณและระมัดระวังมากขึ้น "


สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะหาซื้อหนังสือ " 10 กลยุทธ์ฝ่าด่านวิกฤติเศรษฐกิจ " ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไปนะครับ [ ในราคาประมาณ 89 บาท ]

ปกหลังและราคาของหนังสือ 📚✨รูปภาพทั้งหมดโดย : เจได ( ผู้เขียนเอง ) และสามารถที่จะติดตามผลงานบทความอื่น ๆ ของเจได [ JEDI ] ได้ที่ : https://creators.trueid.net/@jedi