สวัสดีครับวันนี้ผู้เขียนมีเรื่องราวดี ๆ ของหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากอยากนำเสนอท่านผู้อ่านอีกแล้วครับท่าน...ท่านเคยสงสัยกับคำถามเหล่านี้หรือไม่ครับ เช่น เราเกิดมาได้อย่างไร ทำไมเราต้องเกิด เกิดมาแล้วทำไมแต่ละคนถึงร่ำรวยเงินทองทำไมบางคนถึงยากจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ทำไมบางคนเกิดมาโง่ ทำไมบางคนเกิดมาฉลาดหรือตายแล้วไปไหน นรก-สวรรค์มีจริงหรือไม่ ภพภูมิเทพ เทวดา พรหมมีจริงหรือไม่อะไรทำนองนี้ครับ เช่นกันครับผู้เขียนก็เคยสงสัยเช่นเดียวกันกับคำถามเหล่านี้เชื่อหรือไม่ครับหนังสือที่กำลังจะนำเสนอท่านเล่มนี้มีคำตอบเหล่านี้อยู่มาดูกันครับว่าหนังสือที่ว่านี้เป็นอย่างไร

 

ปกหน้า ปกหลัง

 

                หนังสือ เสียดาย...คนตาย ไม่ได้อ่าน

                ผู้ประพันธ์ ดังตฤณ

                ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย บริษัท ฮาวฟาร์ จำกัด

                พิมพ์ที่ บริษัท ยูไนเต็ด โปรดักชั่น เพรส จำกัด

Advertisement

Advertisement

                จำนวนหน้าทั้งหมด 256 หน้า ราคาปกเล่มละ 180 บาท

 

สันหนังสือ

  

              หนังสือเล่มนี้ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาร้อยแก้ว ที่จะเริ่มต้นด้วยคำถามเริ่มเรื่องอย่างน่าสนใจ เช่น มาเป็นมนุษย์ได้อย่างไร เป็นชายเป็นหญิงได้อย่างไร ตายแล้วไปไหน ผู้ประพันธ์มีการนำหลักในพระไตรปิฎกมาสอดแทรกอ้างอิงได้อย่างลงตัว และทำให้เข้าใจได้ไม่อยากท่านผู้อ่านลองนึกดูนะครับ หากท่านอ่านพระไตรปิฎก (เล่มโต ๆ ) ในความคิดของผู้เขียน....โอ้โห้...คงเข้าใจยาก อ่านไม่เกินสองหน้าคงอยากจะวางแต่หนังสือเล่มนี้มีความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบครับ การสอดแทรกของผู้ประพันธ์ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าอ่านแล้วไม่เบื่อ น่าติดตาม ประมาณว่าเมื่ออ่านคำถามจูงใจในเบื้องต้นแล้วยังอยากที่จะอ่านเนื้อหาข้างใน (อ่านเข้าใจง่ายมากแม้แต่ผู้มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาไม่มากอย่างผู้เขียนก็อ่านเข้าใจได้ไม่ยาก) เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

 

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดป่างิ้ว เชียงใหม่

 

               เนื้อหาที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจ และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น ในเรื่องของการรักษาศีล ผู้เขียนสรุปจากการอ่านได้ว่า กรรมเป็นตัวส่งผลให้เกิดผล เมื่ออ่านแล้วผู้เขียนสรุปความเข้าใจได้ว่า “กรรม” แปลว่าการกระทำเป็นโดยมีการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ (ดี เรียกว่า กุศลกรรม ชั่ว เรียกว่า อกุศลกรรม) สามารถสั่งสมเก็บสะสมไว้ได้ทั้งในชาติปัจจุบัน และอดีตชาติจะแสดงผลหรือเรียกว่าวิบากออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในที่นี้ผู้เขียนพอจะสรุปได้ว่าผู้ประพันธ์ชี้ให้เห็นในเรื่องผลของกรรม เช่นกรรมที่เกิดจากการรักษาศีลข้อที่ 1 (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์) ถ้าเกิดมาชาตินี้จะเป็นคนไม่มีโรค อายุยืน หรือกรรมที่อยากปกป้องชีวิตสัตว์ ผลจะส่งให้หน้าตาใจดี เป็นคนสุขุมดูสงบ อบอุ่น คนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัย ผู้เขียนอ่านแล้วรู้สึกกลัวครับ “กลัวในการที่จะทำชั่ว” (ไม่กล้าทำชั่วเลยจริง ๆ )...

Advertisement

Advertisement

 

หน้าปก

 

                 สำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนอ่านแล้วถ้าตั้งคะแนน 100 คะแนนผู้เขียนให้ไปเลยครับ 100 คะแนนเต็มลองดูนะครับลองหามาอ่านกันดูผู้เขียนรับรองเลยสิ่งที่ท่านจะได้แน่นอน คือ การตระหนักหรือใส่ใจที่เร่งทำความดีเพราะท่านจะเข้าใจว่า กรรม เป็นตัวกำหนดให้คนเราได้รับผลที่แตกต่างกัน

 

พระพุทธเศรษฐีนวโกศ วัดป่างิ้ว จ.เชียงใหม่

               รับรองเลยครับว่าท่านจะรู้ว่าคำว่า "คนเราเลือกเกิดไม่ได้" ไม่เป็นความจริงแต่สิ่งที่เป็นความจริงที่สุดคือ “คนเราเลือกเกิดได้ครับ เพราะหากเราทำกรรมไว้อย่างไรย่อมได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน” โชคดีของเรา ๆ ท่าน ๆ แล้วครับที่ยังมีโอกาสจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และก็น่าเสียดายแทนคนตายจริง ๆ เหมือนชื่อหนังสือเล่มนี้ "เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน"..สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ...สวัสดีครับ

               เครดิตภาพทั้งหมดจากผู้เขียน (ดร.อาบแสงจันทร์ ต.)