สำหรับหนังสือ " เปิดปมบุคลิก " จิตวิทยาสำเร็จรูปที่ทำให้เรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและมีความสุขได้อย่างง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

หนังสือ เขียนโดย : นายแพทย์ยุทธนา ภาระนันท์ จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ Than Books

ใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ... " การตอบคำถาม 3 คำถามได้แก่ 1.) ความสุขสบายใจในชีวิตที่พอประมาณนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ? 2.) วิธีคิดที่สมดุลระหว่างเหตุผลและอารมณ์เป็นอย่างไร ? 3.) ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวด้านจิตใจจะพัฒนาได้อย่างไร ? "

ซึ่งแต่ละคำถามมีพื้นฐานมาจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยมุมด้านจิตบำบัดและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

หนังสือเล่มนี้จะให้ทักษะในการแก้ไขปัญหาในหมวดหมู่ต่าง ๆ ซึ่งสำคัญกับชีวิตของเราในมุมของจิตใจจิตวิทยา

เช่น : ปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาภาวะทางจิตใจ ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาด้านการทำงาน ปัญหาด้านการใช้ชีวิตครอบครัวและปัญหาเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

มาดูตัวอย่างเนื้อหาคร่าว ๆ ของหนังสือ " เปิดบุคลิก "


1.) " ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข " การเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเผชิญโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแห่งชีวิตทั้งสุขและทุกข์อันเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป

มีความสุข ในแง่จิตวิทยาคนที่มีความสุขหมายถึง " คนที่รู้สึกพึงพอใจกับการใช้ชีวิตของตัวเอง " เมื่อมองภาพรวมจากแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิต ตั้งแต่ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงานจนถึงชีวิตในสังคม " ซึ่งแตกต่างกันตามการรับรู้ในมุมมองของแต่ละคน "

2.) " ประหยัด " ในแง่จิตวิทยาคนประหยัดหมายถึง " คนที่คิดก่อนใช้จ่าย รู้จักเก็บออมเพื่อให้มีความพอเพียงสำหรับตนเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต "

3.) " นักคิด " ในแง่จิตวิทยานักคิดคือคนที่ชอบวิเคราะห์ไต่ตรองชอบสิ่งที่เป็นนามธรรม

Advertisement

Advertisement

ชอบใช้เวลาในการศึกษาอ่านหนังสือหาความรู้ " ก่อนจะทำอะไรก็ตามวางแผนอย่างรอบคอบให้เรียบร้อยก่อนค่อยลงมือทำ " 

อ่านหนังสือ 📚✨" ทักษะในการคิดเพิ่มผลผลิต " ทักษะนี้จะช่วยให้เราฝึกคิดเชิงประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันทั้งในการทำงานและชีวิตครอบครัว

ด้วยการถามคำถามง่าย ๆ และใช้เวลาคิดประมาณ 5-10 นาทีทุกวันก็จะสร้างนิสัยการเป็นนักเขียนมาได้

เช่น ทำอย่างไรจึงจะประหยัดและสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ? ทำอย่างไรเราจึงจะลดเวลาการทำงานลงได้ ? เป็นต้น


นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ จากหนังสือ " เปิดบุคลิก " ภายในหนังสือเล่มนี้ยังมีข้อมูล ความรู้ ข้อคิดในเชิงจิตวิทยาและการใช้ชีวิต อยู่อีกมากมายเลย 

สำหรับผมสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น ๆ ในหมวดจิตวิทยาและพัฒนาตนเองคือ... " หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อคิดในแง่จิตวิทยาแต่ยังมีแบบทดสอบสั้น ๆ ง่าย ๆ ให้เราทำซึ่งทำให้เราสนุกตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อ "

Advertisement

Advertisement

หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ผมได้ประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้มากมายเลย ทั้งในการทำงาน ทำธุรกิจและการใช้ชีวิตในครอบครัว ในสังคม

เช่น " การเป็นคนยืดหยุ่น " สามารถที่จะปรับแผนการ รูปแบบ วิธีคิดต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ได้

" การวิเคราะห์ปัญหา " ทำให้ผมคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและหาทางออกทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น เป็นตน


สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะหาซื้0งอหนังสือ " เปิดปมบุคลิก " ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไปนะครับ [ ในราคาประมาณ 160 บาท ]

ปกหลังและราคาของหนังสือ 📚✨เครดิตของรูปภาพทั้งหมด : รูปภาพประกอบที่ 2 โดย : Lina Kivaka / รูปภาพประกอบที่ 3 โดย : Gabriela Pereira [ สำหรับรูปภาพหน้าปก / รูปภาพประกอบที่ 1 / รูปภาพประกอบที่ 4 " ทางผู้เขียนเป็นคนถ่ายเองนะครับ " ]

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !