สวัสดีครับทุกคน หลาย ๆ ท่านในที่นี้ผมเชื่อเลยว่าคงชื่นชอบในการอ่านหนังสือ และสรรหาหนังสือดี ๆ อ่านอยู่เสมอ และมักจะเปลี่ยนแนวการอ่านไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การอ่านให้กับตัวเองอยู่ตลอด เช่นเดียวกับผมเลยครับ เพราะผมมักจะหาหนังสือดี ๆ มาอ่าน และวันนี้ผมก็มีหนังสือเด็ด ๆ มาฝากทุกคนเช่นกัน ซึ่งหนังสือนี้มีชื่อว่า พระมหา จักรพรรดิ ตอน วีรกษัตริย์แห่งสงครามช้างเผือกภาพโดย ผู้เขียนภาพโดย ผู้เขียน

     หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออิงประวัติศาสตร์ ที่นำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน เพื่อการอ่านที่ง่าย และเกิดภาพความเพลิดเพลินในการอ่าน ซึ่งในเรื่องเป็นการสู้รบของคนไทย กับ พม่า หรือบรรพชนผู้กล้า แห่งกรุงศรีอยุธยา กับ บรรพชนผู้กล้า แห่งกรุงหงสาวดี นั่นเอง โดยในเรื่องจะมีตัวละครดังนี้ สมเด็จพระจักพรรดิ พระสุริโยทัย พระมหาธรรมราชา พระราเมศวร พระมหินทร์ พระมหินทร์ พระยาราม พระยาจักรี และตัวละครฝ่ายหงสาวดีดังนี้ พระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้ พระเจ้าสงสาวดีบุเรงนอง พระเจ้าแปร พระเจ้าไชยเชษฐา(เจ้าแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต) และพระเจ้านันทบุเรงภาพโดย ผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

  ภาพโดย ผู้เขียน

   โดยทั้ง 2 เมืองได้มีการสู้รบกันและเกิดการสูญเสียมากมาย แต่จุดที่ทำให้กรุงศรีอยุทยาพ่ายแก่กรุงหงสาวดี มีจุดมาจากที่พระเจ้าบุเรงขอช้างเผือกจากกรุงศรีอยุธยา แต่สมเด็จพระจักรพรรดิไม่ให้เพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และนี้คือเหตุผลที่นำไปสู่การสู้รบกันอีกครั้ง ระหว่างปิดล้อมทำให้พระจักรพรรดิเสียชีวิตลง และพระสมเด็จพระมหินทราธิราชขึ้นครองเมืองแทน และระหว่างนั้นพระยาจักรี ได้ถูกจับตัวไปในครั้งศึกได้ถูกปล่อยตัวกลับมาทำให้มาเป็นไส้ศึก และเป็นคนที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาแตกเพราะนำความลับไปบอกกรุงหงสาวดี จนทำให้กรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ และเสียท่าให้กับกรุงหงสาวดี และต่อมาพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ได้แต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นกบัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และนำมาซึ่งความสงบสุขอีกครั้งภาพโดย ผู้เขียนภาพโดย ผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

    หนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้รู้ประวัติความเป็นมาของบรรพบุรษผู้กล้าของชาวไทยในยุคนั้น อ่านแล้วทราบซึ่งถึงความเสียสละและความกล้าหาญของบรรพบุรษไทย และก็ได้ข้อคิดจากเรื่องว่าหากเราไม่แตกแยกกัน เราก็คงไม่พ่ายแพ้ในครานั้น และนี่ก็เป็นหนังสือดี ๆ ที่อยากแนะนำให้ทุกท่านมาอ่านกันนะครับภาพโดย ผู้เขียน

ภาพโดย https://pixabay.com/th/photos/114543/

  • จัดทำโดย บีเวล พับลิชชิ่ง จำกัด
  • หาซื้อได้ที่ 7-11 และร้านหนังสือชั้นนำ

ภาพหน้าปกโดย ผู้เขียน