หลายคนอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอนหลับเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งความเข้าใจที่ผิดๆ เหล่านี้จะส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพใจและสุขภาพกาย ร่างกายไม่แข็งแรง ร่างกายอ่อนล้า ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง และส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพจิต ด้านสติปัญญาลดลง กระบวนการความคิดการตอบสนองช้าลง หงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธิและอาจส่งผลร้ายแรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันการเข้าสังคมและการทำงาน มาพิจารณากันค่ะว่าเราเข้าใจผิดตรงไหนกันบ้าง

sภาพถ่ายโดย John-Mark Smith จาก Pexels 

ถึงจะไม่ได้นอนหลับ แต่การนอนอยู่บนที่นอนทำให้ร่างกายได้พักผ่อนมากกว่า

                ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ไม่ควรที่จะใช้เวลาอยู่บนที่นอน ถ้ายังไม่ต้องการนอนหลับ  การที่เราต้องใช้เวลาอยู่บนที่นอนทั้งๆ ที่ไม่ได้นอนหลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการที่เราพยายามข่มตาให้นอน และเมื่อรู้สึกว่านอนไม่หลับเลยหรือตื่นนอนแล้วยังมีเวลาเหลืออยู่ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข่าวสารหรือเล่นอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งการนอนกลิ้งไปกลิ้งมานอนเล่นอยู่บนที่นอน จะทำให้คุณภาพการนอนหลับลดลง และขณะที่กำลังนอนหลับอยู่นั้น กลไลการทำงานของสมองก็ยังคงทำงานหนัก ดังนั้นในวันถัดไปเราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองเพื่อการพัฒนาเจริญเติบโตในแต่ละวัน

Advertisement

Advertisement

sภาพถ่ายโดย Acharaporn Kamornboonyarush จาก Pexels 

การเพิ่มเวลาการนอนหลับ ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง

                ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ควรเพิ่มเวลาในการเข้านอนควรเข้านอนให้เร็วขึ้นเพียงวันละ 15 นาที หลายคนให้ความสนใจกับจำนวนชั่วโมงการนอนหลับในแต่ละวัน ซึ่งสำหรับสมองนั้น การนอนหลับ การตื่นนอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นไม่ได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน เราจึงต้องใส่ใจกับการนอนหลับในระยะยาวมากกว่าที่จะให้ความสนใจกับจำนวนชั่วโมงที่นอนหลับใน 1 วัน

Advertisement

Advertisement

นอนหลับยาก เวลาน้อยจึงรีบนอนให้เร็วขึ้น

                 ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ไม่ควรรีบฝืนรีบเข้านอนทั้งๆ ที่ยังไม่ง่วงนอน การรีบเข้านอน การพยายามเร่งเวลาเข้านอนให้นอนหลับ ในบางครั้งกลับยิ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลับยาก

sภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels

การง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตลอดเป็นเพราะนอนไม่หลับ

                หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสาเหตุที่ง่วงเหงาหาวนอนในตอนกลางวันนั้นเป็นเพราะเรานอนหลับไม่เพียงพอ จึงพยายามที่จะเพิ่มเวลาปริมาณการนอนหลับให้มีระยะเวลาที่นานขึ้นหรือในวันหยุดยาวนอนจนถึงเที่ยงวัน หลักสำคัญเราจำเป็นต้องเลื่อน นาฬิกาชีวิต เพื่อสร้างจังหวะการนอนหลับและการตื่นนอน เมื่อเราพยายามเพิ่มปริมาณการนอนหลับมากเกินไปจะทำให้นาฬิกาชีวิต เคลื่อนออกไป

Advertisement

Advertisement

 s

                                                                    หนังสือ “นอนหลับให้เป็น งานเด่น ชีวิตดี” 

 ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

 เครดิตภาพหน้าปกประกอบบทความ ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels