สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ วันนี้ผู้เขียนจะมารีวิวหนังสือ"กำลังใจไฟชีวิต" ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะแนวทางการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังมีการแนะแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อเราเจออุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตอีกด้วย เรียกได้ว่า "เป็นหนังสือเล่มจิ๋วแต่แฝงไปด้วยความรู้ในการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้"

ปก

เรื่องการสร้างกำลังใจ : บางครั้งชีวิตเรามักจะเจออุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตมีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างปะปนกันไป ซึ่งบางคนกลับหาสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขมาปรนเปรอตัวเองเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิต แต่นั้นก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเท่าใดนัก ซึ่งเราสามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเองง่าย ๆ และใคร ๆ ก็สามารถทำได้โดยการส่งยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกและพูดกับตัวเองว่า "ต้องสู้และผ่านไปให้ได้" หรือเราอาจจะมีการช่วยเหลือคนอื่นในยามที่เขาหมดกำลังใจ เราสามารถส่งกำลังใจและช่วยเหลือเขาได้ ซึ่งจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

หลัง

เรื่องอย่าหมดกำลังใจในชีวิต แต่จงลุกขึ้นสู้กับสิ่งต่าง ๆ : ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ผู้เขียนชื่นชอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความทุกข์และความสุขที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราทุกคน ที่บางครั้งชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไป เมื่อเรามีความสุขก็จะทำให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปได้ดี แต่กลับกันถ้าเรามีความทุกข์ก็จะทำให้เราเกิดการบั่นทอนจิตใจหรือท้อแท้ในการใช้ชีวิตได้ ซึ่งทางแก้ไขคือเมื่อเราเจอปัญหาต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้เราจงสู้กับมันและผ่านมันไปให้ และจงอย่าท้อแท้กับชีวิตหรือสูญเสียกำลังใจแต่ขอให้จงลุกขึ้นสู้อย่างไม่ย่อท้อ ถ้าเราผ่านจุดที่เรามีความทุกข์ไปได้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้ดี และเราก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

สันข้อคิดที่ได้จากอ่านหนังสือกำลังใจไฟชีวิต : โดยส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าหนังสือเรื่องกำลังใจไฟชีวิตเป็นหนังสือเล่มจิ๋วที่มีเนื้อหาดีมาก ๆ เพราะผู้แต่งเขามีการหยิบยกเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ เรื่องให้กำลังใจ หรือการต่อสู้กับการดำรงชีวิต ที่ผู้แต่งได้มีการแนะแนวทางในการดำรงชีวิตพร้อมกับบอกวิธีแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งหลังจากที่ผู้เขียนอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วทำให้ผู้เขียนรู้จักวิธีการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้มากขึ้น เหมือนดั่งที่ว่า อ่านหนังสือกำลังใจไฟชีวิต จึงทำให้เรามีไฟในการใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไป

Advertisement

Advertisement


ขอบคุณภาพพื้นหลังปกจาก : freepik.com  URL   https://bit.ly/2IRGMti

ภาพประกอบบทความโดยผู้เขียน