สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือที่เกี่ยวกับแบบเรียนอักษรโบราณ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงชื่อหนังสือมีชื่อว่าภาษาและอักษรอีสาน หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ท่านอาจารย์ อดุลย์ ตะพัง รหัสหนังสือ FL 347 หนังสือนี้ราคา  62 บาทเองครับไม่แพงเลย หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเรียน พี่ เกี่ยวข้องกับอักษร โบราณ ในเขตภาคอีสานที่เคยใช้กันมาก่อนในอดีต โดยเริ่มแรกหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงอักษรโบราณต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของอักษรที่มีอยู่ในประเทศไทยเสียก่อนอย่างอักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ อักษรขอมโบราณ อักษรเหล่านี้ จะอยู่ในรูปแบบของจารึก และเข้าสู้บทเรียนการอ่านและการเขียน

อักษรธรรมอีสาน                                                                                           อักษรธรรมอีสาน

          อักษรธรรมอีสาน เป็นอักษรที่มีรูปแบบอักษรคล้ายคลึงกับอักษรล้านนา อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นอักษรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอักขระวิธีตรงที่มีความแตกต่างกับอักษรในปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement

ตัวเลขอักษรธรรมอีสาน                                                                                     ตัวเลขอักษรธรรมอีสาน

          อักษรไทยน้อย เป็นอักษรที่มีความใกล้เคียงกับอักษรไทยในสมัยปัจจุบัน แต่ชาวอีสานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเป็นเฉพาะตนมากยิ่งขึ้น

อักษรไทน้อย                                                                                             อักษรไทน้อย

          อักษรกาบ และอักษรตัวเลข เป็นอักษรที่แสดงถึงภูมิปัญญาการใช้สัญลักษณ์ ในการสื่อแทนตัวอักษรที่ให้รู้ในแบบเฉพาะกลุ่ม มีให้เห็นในโคลงกวีต่าง ๆ ของภาคอีสาน

อักษรกาบ                                                                                                อักษรกาบ

Advertisement

Advertisement

          อักษรสร้อย เป็นการเล่นคำ โดยใช้สัญลักษณ์คล้ายสระโอ ขั้นระหว่าตัวหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านถือเป็นปริศนาของประโยค ที่จะต้องแกะออกมาเพื่อให้ได้ใจความ

อักษรสร้อย                                                                                               อักษรสร้อย

          อักษรลาว เป็นรูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกับอักษรไทยมาก แต่ในรูปแบบการเขียนอักษรลาวจะมีลักษณะพิเศษคือ การเขียนที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน และเมื่อผู้ศึกษาจำตัวอักษรได้แล้ว ก็สามารถอ่านได้ไม่ยาก

           ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง รูปแบบของอักษรทั้งพยัญชนะ ตัวเต็มและตัวเฟือง รวมทั้งสระ และวิธีการเขียน ต่างๆ เนื้อหาใจความในหนังสือนี้ผู้ที่สนใจและเข้ามาอ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายไม่ซับซ้อน การให้ข้อมูลตารางเปรียบเทียบระหว่างอักษรที่ใช้ในภาคอีสาน อีกทั้งยังมีระบบเรื่องของตัวเลข ที่ใช้กับอักษรชนิดต่าง ๆ อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

       ซึ่งนอกจากจะอธิบายการเขียนอักขระวิธีแล้วในหนังสือเล่มนี้ยังได้เปรียบเทียบหน่วยเสียงภาษาไทยอีสาน และภาษาไทยมาตรฐาน ให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียง และฐานกรณ์อีกครั้งในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงหลักฐาน เอกสารโบราณทางประวัติศาสตร์ ประเภทจารึก ต่างๆ ที่ใช้อักษรโบราณในการกล่าวถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านที่ผู้สนใจในเรื่องของอดีต ได้ตามสืบค้น ศึกษา เรื่องราวเหล่านี้ต่อไป


 

ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ