สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ทุกคน วันนี้ผู้เขียนจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อ "สว่างในที่มืด" ที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและเป็นเครื่องเตือนใจต่อคำสอนของพระโอษฐ์ โดยในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความทุกข์  การพูดจาอวดร่ำอวดรวย การขอขมาพ่อแม่ ความเชื่อเกี่ยวกับเวรกรรม และเรื่องเกี่ยวบารมีดับขันธ์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เมื่อผู้เขียนได้อ่านจบแล้วทำให้ผู้เขียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนของพระโอษฐ์มากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เขียนเองได้ฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อยับยั้งต่อสิ่งกิเลสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้เขียนได้เบาบางลงและจางหายไปในที่สุด เรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนกับเป็นการชี้ทางสว่างจากการพ้นทุกข์จากกิเลสต่าง ๆ ให้กับผู้เขียนเลยก็ว่าได้

ปก

เรื่องบารมีดับขันธ์ : ซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เป็นตอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรม 6 ที่ควรละและตั้งหมั่นถือศีลให้อยู่ในศีล 5 ให้ได้ อีกทั้งเนื้อหาในตอนนี้ยังมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อเราเจอเรื่องทุกข์ หรือเจอคนที่ชอบว่าร้ายนินทาเรา ให้เราจงกำหนดหายใจเข้ารู้ และกำหนดลมหายใจออกรู้ ซึ่งหลังจากที่ผู้เขียนได้อ่านเนื้อหาถึงตอนนี้แล้วทำให้ผู้เขียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเวลาเมื่อผู้เขียนมักจะเจอเรื่องทุกข์จากปัญหาเรื่องงาน โดนเจ้านายด่าบ้าง โดนเพื่อนร่วมงานนินทาบ้าง ซึ่งผู้เขียนจะสงบใจด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างช้า ๆ และบอกกับตัวเองว่าใจเย็น ๆ ใครว่าอย่างไรก็ปล่อยเขาขอให้เราจงยึดหมั่นถือมั่นทำความดีต่อไปจะดีกว่า ถ้ามัวแต่เก็บเรื่องนั้นมาคิดมีแต่จะปวดหัวเปล่า ๆ 

Advertisement

Advertisement

สัน

เรื่อง การให้ความสำคัญในทุก ๆ วัน : โดยในเนื้อหาในเล่มนี้ได้บอกถึงความสำคัญต่าง ๆ ของคนเราที่มักจะมีคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน หรือวันสำคัญของครอบครัวในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญในวันพิเศษมากจนเกินไป พอพ้นจากวันสำคัญก็กลับลืมให้ความรักและความจริงใจที่มีให้ต่อกัน ซึ่งเราควรทำทุก ๆ วันให้เป็นวันที่มีค่าเสมอโดยการทำดีต่อกัน เพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกับวันนี้หรือเปล่า หลังจากที่ผู้เขียนได้อ่านมาถึงตอนนี้ทำให้ผู้เขียนได้มีทัศนคติในการให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้น โดยผู้เขียนจะทำดีกับครอบครัวทำดีกับแม่ให้มากที่สุด ไม่ว่าเป็นการพาท่านไปเที่ยวหรือพาท่านไปทานอะไรอร่อย ๆ บ้าง เพราะผู้เขียนเองก็มีความคิดว่าเราจงทำดีและให้ความสำคัญในทุก ๆ วินาที ในทุก ๆ วัน ให้กับครอบครัวบ้าง ที่ไม่ใช่แค่วันสำคัญ เพราะครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่เราควรจะทำให้เขามีควาทสุขที่สุดในทุก ๆ วัน

Advertisement

Advertisement

หลังปก

ข้อคิดที่ได้หลังจากอ่านหนังสือสว่างในที่มืด : ทำให้ผู้เขียนได้รู้จักการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อดับทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไป อีกทั้งยังทำให้ผู้เขียนได้รู้จักการให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นโดยการดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข เพราะถ้าเราทำให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างมีความสุขเราก็จะมีความสุขตามไปอีกด้วย


ขอบคุณภาพพื้นหลังปกจาก : freepik.com URL    https://bit.ly/2x55UtV

ภาพประกอบบทความโดยผู้เขียน