สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ วันนี้ผู้เขียนจะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า "กรรมกำหนดและวิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่" ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวการทำความดีเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่และในหนังสือยังมีการเรื่องเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในการประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ดีก็จะส่งผลให้เราเจอแต่สิ่งไม่ดี อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังมีการสอดแทรกถึงกรรมดีกรรมชั่วว่าถ้าเราเผลอไปทำสิ่งนั้นจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้าง 

ปก

เรื่องการทดแทนคุณพ่อแม่ : เนื้อหาในตอนนี้เป็นตอนที่ผู้เขียนอ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่เลยก็ว่าได้ เพราะบุญคุญของท่านใหญ่หลวงยิ่งนัก ถ้าเราคิดดีทำดีกับพ่อแม่ให้มาก ๆ อย่าง มีเงินก็ให้ท่านใช้บ้าง เลี้ยงข้าวให้ท่านทั้งสองอิ่มท้องบ้าง ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังบอกกล่าวถึงกรรมของการเถียงพ่อแม่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบเถียงพ่อแม่ เมื่อลูกเราเกิดมาลูกเราจะกลับมาเถียงเราและไม่เชื่อฟังเรา เรียกได้ว่า "เหมือนเป็นกงกรรมกงเกวียนเลยก็ว่าได้" อีกทั้งการเถียงพ่อแม่นั้นยังทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้นและทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ชีวิตมีแต่ตกต่ำลง วิธีแก้ไขคือการไปขมาท่านด้วยการก้มกราบเท้าพ่อแม่และขออโหสิกรรมในสิ่งที่เราทำไม่ดีกับท่านทั้งสอง

Advertisement

Advertisement

สัน

เรื่องแก้กรรมเก่า ด้วยการยอมชดใช้หนี้กรรม  : ในหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงการแก้กรรมเก่าให้หมดไปหรือเบาบ้างลง ซึ่งบางคนที่มีฐานะร่ำรวยมีเงินมีทองชาตินี้ทั้งชาติก็ใช้ไม่หมดพอหาเงินมาได้เยอะ ๆ ก็กลับต้องเสียเงินเก็บเหล่านั้นไป วิธีแก้ไขในหนังสือได้ให้ใจความว่า เราควรแก้กรรมด้วยการนั่งกรรมฐาน แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร ก็จะทำให้กรรมนั้นสามารถลดล้างและบรรเทาลงได้และยังทำให้เรามีชีวิตในการทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

เรื่อง กรรมจากการชอบเสพสิ่งเสพติด : ในหนังสือได้กล่าวเกี่ยวกับคนที่เกิดมามีสติไม่สบประกอบหรือเป็นโรคประสาท เกิดจากในอดีตชาติเป็นคนที่ชอบเสพของมึนเมาจึงทำให้ชาตินี้เกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์ครบ 32 ซึ่งวิธีแก้ไขให้ถือศีลตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 ให้ได้ และจงมีสติอย่าเผลอไปดื่มหรือเสพของมึนเมาเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้เผลอทำลงไปหรือเผลอไปเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมา นอกจากจะทำให้ชีวิตเราตกต่ำแล้วยังทำให้เราไม่ได้ร่ำรวยขึ้นหรือมีความสุขแต่อย่างใดอีกด้วย

หลังปก

ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ การทำดีเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ : หลังจากที่ผู้เขียนได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบแล้ว ทำให้ผู้เขียนได้รู้ถึงที่มาของกรรมต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลได้ถึงเราในชาตินี้ ซึ่งวิธีแก้ไขคือการคิดดี ทำดีละเว้นความชั่ว ก็สามารถลบล้างหรือบรรเทากรรมนั้นให้เบาบางลงได้ 

Advertisement

Advertisement


ขอบคุณภาพพื้นหลังปกจาก :  freepik.com URL         https://bit.ly/2IPmT64

ภาพประกอบบทความโดยผู้เขียน