การลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน บางท่านได้รับเงิน 5,000 บาทไปแล้ว โดยทางกระทรวงการคลังยังเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ และส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้ว คราวนี้เป็นคราวของเกษตรบ้างนะครับ โดยรัฐบาลจะจ่ายให้ครัวเรือนละ 15,000 บาท (แบบจ่ายครั้งเดียว) โดยจะตรวจสอบกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)เกษตรกรรายเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 2) เกษตรกรรายใหม่ โดยคนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน Farmbook ต้องเป็นเกษตรกรรายเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว หรือคนที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเท่านั้น สำหรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในแอปพลิเคชัน Farmbook ทำได้ดังนี้ครับ

Advertisement

Advertisement

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ (คลิกโหลด Farmbook) และ iOS (คลิกโหลด Farmbook) จากนั้นเตรียมสมุดคู่มือเกษตรกรขึ้นมาพร้อมกรอกข้อมูล

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี2. ใส่ “รหัสทะเบียนเกษตรกรหรือเบอร์โทรศัพท์” และ “รหัสผ่าน” หากไม่เคยเปลี่ยนแปลงจะเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสทะเบียนเกษตรกร แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี3. ผู้ที่จะเข้าที่แอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน Farmbook ต้องเป็นเกษตรกรรายเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว หรือคนที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเท่านั้น

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้กด “ยอมรับ” นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

แอปพลิเคชัน5. ข้อมูลของ “สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล” จะปรากฏขึ้นมาโดยสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ประกอบด้วยรายการ แจ้งปลูก, ภาพถ่ายแปลง, สำรวจสมาชิก และเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถเลือกได้ตามข้อมูลที่เป็นไปตามเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงจากข้อมูลก่อนหน้านี้

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี6. สามารถกด “ติดตาม” เพื่อตรวจสอบ “ผลการปรับปรุง” “ตรวจสอบแปลง” และ “ใบรายงานผล” ได้ พร้อมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ที่สอดคล้องกับแนวทางของเกษตรกรแต่ละคน

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี7. หากปรับปรุง และดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มด้านข้าง “ออกจากระบบ” ได้เลย

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีสำหรับเกษตรกรที่อยากตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแอปพลิเคชัน Farmbook สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ลิงก์ การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. เข้าที่หน้าเว็บไซต์ การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกด “ค้นหา”

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี3. ข้อมูล “ผลการค้นหา” จะขึ้นมาโดยมีชื่อหัวหน้าครัวเรือน ท้องที่ และปีการปรับปรุงล่าสุด

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีโดยผู้ที่เกษตรกรรายใหม่ขอขึ้นทะเบียน 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามนี้เลยนะครับ

1. แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำหรับครัวเรือนเกษตรกร)

2. แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำหรับนิติบุคคล)

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 มาเป็นแนวทางได้นะครับ สุดท้ายสำหรับเกษตรกรทั้งรายใหม่ และรายเก่าอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง ดำเนินการตามข้อแนะนำ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทันท่วงทีนะครับ