จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ทำให้รัฐบาลมีมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า และร้านประกอบการอีกมากมาย ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดร้าน ปิดห้าง ปิดสถานที่ทำงาน การค้าขายก็ทำได้ไม่เหมือนเดิม คนตกงาน คนขาดรายได้ มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ว่าภาครัฐจะออกมาเยียวยาประชาชนบ้างแล้ว แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทั่วถึง

รายละเอียดสินเชื่อ ออมสินเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ธนาคารออมสินจึงได้เตรียมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำแบบระยะยาว (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะมีผู้เข้ามาลงทะเบียนขอกู้เงินราว ๆ 15-20 ล้านคน แบ่งออกเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระวงเงินสูงสุด 10,000 บาท และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Advertisement

Advertisement

หน้าแรก ออมสินออมสินกรอกข้อมูลแต่ละช่องให้ครบถ้วนกรอกตัวเลข ตามที่ได้มา

ขั้นตอนง่าย ๆ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท มีดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

2. คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

3. เลือกเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด คลิกคำว่า หน้าถัดไป

4. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล (ถ้ามี) เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ ฯลฯ

5. คลิกช่อง ข้าพเจ้ายินดีใช้ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

Advertisement

Advertisement

6. กรอกข้อความตามรูป / คลิกลงทะเบียน
สินเชื่อ ออมสิน

ขั้นตอนง่าย ๆ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท มีดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

2. คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

3. เลือกเงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด คลิกคำว่า หน้าถัดไป

4. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ (ถ้ามี) รายได้ ผลกระทบ ฯลฯ เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

5. คลิก ช่อง ข้าพเจ้ายินดีใช้ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

6. กรอกข้อความตามรูป / คลิกลงทะเบียน

Advertisement

Advertisement

ออมสิน ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

คุณสมบัติหลัก ๆ ของผู้กู้สินเชื่อคือต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีที่พักอาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ส่วนผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากธนาคารออมสินว่าข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ จะได้รับการติดต่อกลับจากธนาคารภายในระยะเวลา 5 วัน ถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 


ธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ ที่ประชาชนจะได้รับจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ในครั้งนี้ จึงได้มีนโยบายเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำออกมา ใช้งบประมาณ 40,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ และรองรับประชาชนที่หลุดจากเกณฑ์การรับเงินการเยียวยา 5,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร 1115

ภาพปก และภาพประกอบ
โดยผู้เขียน Capture จากเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน