ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ได้เปิดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นกัน โดยได้สนับสนุนสินเชื่อเป็นวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร อีกทั้งยังไม่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มลงทะเบียนวันแรก 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนและเพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing ที่ไม่ต้องการให้ประชาชนต้องออกมาเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ธ.ก.ส. จึงได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนผ่าน Line โดยค้นหา ID : @baacfamily กดเพิ่มเพื่อน และยังสามารถใช้สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ลงทะเบียนแทนกันได้ด้วย มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่มี บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง มีบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และมีข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อแทนกัน เพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนขอกู้เงินฉุกเฉินได้แล้ว

Advertisement

Advertisement

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ก็ไม่ยุ่งยากอะไร เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

ไลน์ไอดี ธ.ก.ส.เลือก เมนู COVID-19

กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน กดยืนยัน

1. แอด Line BAAC Family โดยค้นหา ID : @baacfamily หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน

2. เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส.

3. กรอกรายละเอียดทีละขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ ให้ครบถ้วน แล้วกด ยืนยัน

4. ธนาคารจะทำการคัดกรองข้อมูล (รายชื่อที่ซ้ำซ้อน และมีประวัติการค้างชำระหนี้) รอการนัดหมายจากธนาคารผ่าน SMS เพื่อทำสัญญากู้เงิน

5. นัดทำสัญญากู้เงินสาขาใกล้บ้าน ยื่นเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามวัน เวลา สถานที่นัดหมาย (เริ่มนัดหมายตั้งแต่ 7 พ.ค. 2563) จะได้รับอนุมัติสัญญาในวันเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

6. ธนาคารจะแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากผ่าน SMS

7. สามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ธ.ก.ส. 

สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. หรือไม่มีบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.ให้เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา และเปิดบัญชีธนาคาร โดยให้เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง / หมายเลขโทรศัพท์ / สำเนาบัตรประชาชน

การกำหนดชำระคืนเงินกู้ ธ.ก.ส.ส่วนการกำหนดชำระคืนเงินกู้นั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดการชำระคืนไว้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน แต่ให้เว้นการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ให้จะไปเริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป โดยผู้กู้สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน ( 24 งวด / 429.17บาท ) ราย 3 เดือน ( 8 งวด / 1287.50 บาท) และราย 6 เดือน ( 4 งวด / 2575บาท ) สามารถเลือกชำระหนี้ได้ที่ธนาคาร หรือให้หักผ่านบัญชี ธ.ก.ส.ก็ได้เช่นกัน

Advertisement

Advertisement

 

ธ.ก.ส.

และในกรณีที่ครอบครัวใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน เป็นจำนวนหลายคน หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกกันทำอาชีพอย่างชัดเจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ก็สามารถกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉิน จากโครงการของธนาคาร ธ.ก.ส.ได้มากกว่า 1 คน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 02 555 0555

ภาพปก pxhereUtsman Media

ภาพประกอบโดยผู้เขียน