เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนั้นทำให้ประชาชนหลาย ๆ คนได้รับผลกระทบอย่างมากมายทำให้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่โดยทางด้านรัฐบาลจะมีการเยียวยาให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ครอบคลุมทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพเกษตรกร โดยพิจารณาให้มอบเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาจำนวน 2 เดือน คือระหว่างช่วงเดือนกุมพาพันธ์-เดือนมีนาคม 2564 โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น

ทางรัฐบาลได้ทำการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งสำหรับประชาชนที่อยู่ในฐานระบบข้อมูลของแอพพลิเคชันที่ชื่อว่า เป๋าตัง ในโครงการของคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกันไปแล้ว พร้อมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงทำให้หลายคนนั้นคุณสมบัติไม่ผ่าน จากการคัดกรองทำให้พลาดโอกาสเพราะไม่เข้าเกณฑ์ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ทั้งการนำรายได้ส่วนบุคคลปี 2562 ที่จะต้องไม่เกิน 300,000 บาท รวมไปถึงมีเงินเก็บในบัญชี 500,000 บาท ขณะที่บางคนเป็นนักศึกษา นักเรียน กลับขึ้นข้อมูลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นข้าราชการ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เปิดให้มีการทบทวนสิทธิสำหรับประชาชนที่ยื่น เราชนะ ที่ไม่ผ่านได้ที่ www.เราชนะ.com 

Advertisement

Advertisement

เนื่องจากผู้เขียนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ทำการลงทะเบียนของโครงเราชนะเช่นการครับ ผลการคัดกรองคุณสมบัติพบว่าผู้เขียนไม่ได้รับสิทธิของโครงการเราชนะโดยผู้เขียนได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ( ปีภาษี 2562 ) โดยผู้เขียนมีวิธีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผลการคัดกรองคุณสมบัติว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั้นผู้เขียนได้ตรวจสอบสิทธิ์ดังต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

1. ทำการพิมพ์เว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

2. ทำการกดปุ่มสีน้ำเงินที่มีชื่อ ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ดังรูปภาพที่ 1

3. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราทั้งหมด 13 หลัก , ชื่อเป็นภาษาไทย , นามสกุลเป็นภาษาไทย , วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน ดังรูปภาพที่ 24. เมื่อทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วก็ทำการ กดปุ่มตรวจสอบสถานะ เมื่อทางผู้เขียนได้ทำการกดปุ่มตรวจสอบสถานะกลับพบว่าผู้เขียนไม่ได้รับสิทธิของโครงการเราชนะโดยผู้เขียนได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ( ปีภาษี 2562 ) ดังรูปภาพที่ 3หลังจากนั้นผู้เขียนก็ทำการยื่นขอทำการคัดกรองใหม่โดยการทบทวนสิทธิแต่สำหรับขั้นตอนในการที่ผู้เขียนได้ทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ ซึ่งจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเราไปดูการดีกว่าครับ

Advertisement

Advertisement

1. ทำการพิมพ์เว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

2. ทำการกดปุ่มสีเหลืองที่มีชื่อ ทบทวนสิทธิ ดังรูปภาพที่ 4

3. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราทั้งหมด 13 หลัก , ชื่อเป็นภาษาไทย , นามสกุลเป็นภาษาไทย , วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน ดังรูปภาพที่ 5

4. เมื่อทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วก็ทำการ กดปุ่มขอทบทวนสิทธิ

หมายเหตุ : สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติใดบ้างเราไปดูการดีกว่าครับ

                   - มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

                   - ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

                   - ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ

                   - ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังแจ้งจะมีการนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอีกครั้งและกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุดและเราสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มี.ค. 64 นั้นเองครับสำหรับใครที่พบปัญหาในการลงทะเบียนการยื่นขอทบทวบสิทธิให้ติดต่อโดยตรงที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือจะทำการโทรไปที่ call center ของธนาคารกรุงไทยที่เบอร์  02-111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

ขอขอบคุณภาพทั้งหมดจาก : เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ขอขอบคุณภาพปกจาก : PhotoMIX Company : pexels

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- "เราชนะ" หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีรับเงิน ได้รับวันไหน?

- มาตรการรัฐ: กำหนดลงทะเบียน และเงื่อนไข "เราชนะ" 3 กลุ่ม

- รีวิวลงทะเบียน เราชนะ ผ่านเว็บไซต์เองง่าย ๆ ที่เดียวจบ

- รีวิว : วิธีเช็กสิทธิ์ "เราชนะ" ทำเองได้ง่ายๆ

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายบน App TrueID โหลดเลย ฟรี !