ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ส่งผลให้หลาย ๆ คนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ผู้คนหลากหลายอาชีพต้องตกงาน บ้างก็ไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงที่ต้องหยุดการทำงาน ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังได้มีการปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงห้าง และร้านค้าต่าง ๆ แต่ต่อมาได้เริ่มมีการผ่อนปรนให้สามารถเปิดห้างและร้านค้าได้บ้างแล้ว แต่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยชนะ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมา เพื่อจัดการควบคุมดูแลการเข้าใช้ร้านค้า ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นระบบที่ใช้ในการลงทะเบียนของศบค. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดการ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ที่มาเข้าใช้ ร้านค้า ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า โดยใช้วิธีการสแกน QR Code

Advertisement

Advertisement

ซึ่งก่อนที่ร้านค้า ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า จะมี QR Code ไว้ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสแกนนั้น จะต้องไปทำการลงทะเบียนผ่าน www.ไทยชนะ.com ก่อน ซึ่งวิธีการลงทะเบียนก็สามารถทำได้ง่าย ๆ คือ

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ไทยชนะ (www.ไทยชนะ.com) จากนั้นให้ทำการคลิกไปที่ลงทะเบียนร้านค้าใหม่

รูปภาพประกอบ

2. เมื่อเข้าสู่หน้าถัดมา ให้อ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ทำการคลิกที่ ตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น แล้วให้ทำการยืนยัน

รูปภาพประกอบ

3. จากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าสำหรับการลงทะเบียนกิจกรรม / กิจการ / สถานประกอบการ โดยทางร้านค้าจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เพื่อใช้ในการประเมินการเปิดให้บริการ จากนั้นให้ทำการกดยืนยัน

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ

4. หลังจากนั้นให้นำ รหัส OTP จำนวน 6 หลัก จากที่ได้รับทาง SMS ที่ลงทะเบียน มากรอกบนหน้าเว็บไซต์ และเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ก็จะได้รับ QR Code หรือใบรับรองการประเมินตามมาตรการ ไว้สำหรับให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านค้า ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า ได้สแกน

แต่สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ไทยชนะ เพียงแค่เมื่อท่านเข้าไปใช้บริการภายในร้านค้า ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า ก็ให้ทำการสแกน QR Code ของทางร้าน ทำการเช็กอิน เมื่อเข้าใช้บริการ และทำการเช็กเอาท์ เมื่อท่านออกจากร้าน

เว็บไซต์ไทยชนะนั้นข้อดีก็คือสามารถติดตามผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านค้าย้อนหลังได้ เมื่อพบว่าผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งคนที่เช็กอินร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ไทยชนะ หากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ จะสามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ฟรี

Advertisement

Advertisement

 

 

 รูปประกอบที่ 1 ถึง รูปประกอบที่ 4 ขอบคุณรูปภาพจาก www.ไทยชนะ.com

ภาพหน้าปกโดยผู้เขียน