ถ้าบัลเลต์คือพื้นฐานของการเต้น เราคิดว่ายิมนาสติกคือพื้นฐานของกีฬาเช่นกัน

การเล่นกีฬาทุกชนิดต้องอาศัยทั้งความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกาย กีฬายิมนาสติกจึงถือเป็นพื้นฐานของกีฬาอื่น ๆ เพราะมีครบทุกอย่าง ปัจจุบันกีฬายิมนาสติกเองก็เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย มีสโมสรเล็กใหญ่เกิดขึ้นมากมาย ผู้ปกครองเองก็มีแนวโน้มที่จะเห็นความสำคัญของกีฬายิมนาสติกมากขึ้น เรามาทำความรู้จักกีฬาประเภทนี้ให้มากขึ้นไปอีกกันดีกว่าค่ะ

ท่าจบ

ยิมนาสติก ภาษาอังกฤษเขียนว่า Gymnastic เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการแสดงความแข็งแรง ความสวยงาม ความคล่องแคล่ว โดยอาศัยการทำงานที่สอดประสานกันของร่างกาย บางประเภทเป็นการสอดประสานระหว่างร่างกายและดนตรี เช่น ยิมนาสติกสีลา ยิมนาสติกในประเทศไทยเริ่มมีสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเปิดสอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นแห่งแรก มีการจัดเข้าเป็นหลักสูตรโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันกีฬายิมนาสติกในประเทศไทยดูแลโดยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511

Advertisement

Advertisement

ลูกสาวของผู้เขียนเองก็เรียนยิมนาสติกเช่นกัน จุดเริ่มต้นมาจากการรักในการเรียนบัลเลต์ และเรามีความเห็นตรงกันว่ากีฬายิมนาสติกเองสามารถส่งเสริมเรื่องความพร้อมของร่างกายสำหรับเรียนบัลเลต์ด้วย จึงเริ่มเรียนประกอบกันเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น แต่เมื่อเรียนไปสักพักเราเห็นถึงคุณประโยชน์ที่มากมายกว่าที่เราคาดไว้มาก จึงอยากจะมาเล่าสู่กันฟัง

Gymnastic

ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

1. ด้านร่างกาย

 • ทำให้มีรูปร่างสมส่วน ส่งผลต่อบุคคลิกภาพที่ดี
 • มีความแข็งแรงขึ้น (ลูกสาวป่วยน้อยลงตั้งแต่เรียนยิมนาสติก)
 • มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เตรียมพร้อมสำหรับการเล่นกีฬาอย่างอื่นได้

Advertisement

Advertisement

 • สายตาและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายสอดประสานกันได้ดี
 • ร่างกายมีความยืดหยุ่น อ่อนตัว
 • 2. ด้านจิตใจ

  • ทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก
  • ทำให้มีระเบียบวินัย
  • ทำให้มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • อารมณ์ดี

  การเคลื่อนไหวร่างกาย

  สถานที่เรียนยิมนาสติก

  ปัจจุบันมีสโมสรยิมนาสติกมากมายให้เลือกเรียนนะคะ วันนี้จะยกตัวอย่างชื่อสโมสรบางแห่งในกรุงเทพฯ เผื่อผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนค่ะ แต่หากสนใจสโมสรอื่น ๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

  • สโมสรจินตนา
  • สโมสรเยี่ยมยิม
  • ชมรมยิมนาสติกลีลาสิงห์
  • PK ยิมนาสติก
  • Bangkok Gymnastic Club
  • เสนาชัยยิม
  • สโมสรไทยแคนนาเดียน
  • ฯลฯ

  ภาพประกอบทุกภาพ : ใบไม้ไหว