สำหรับการใช้มาตรการเคอร์ฟิวมาในระยะหนึ่ง โดยวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนโควิดระยะที่ 4  โดยมีการบังคับใช้หลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 

มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 

 1. ยกเลิกการห้ามเข้าออกนอกเคหสถาน 
 2. ยังคงมาตรการควบคุมการเข้าออก ราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

มาตรการผ่อนปรนสำหรับสถานศึกษา 

 1. อนุญาตให้มีการใช้อาคารเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนประเภทนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ อย่างเช่นโรงเรียนกวดวิชา
 2. สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในระบบ ต้องมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
 3. การใช้อาคารสถานศึกษาของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่ออบรม สัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น4

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay 

Advertisement

Advertisement

กิจการและกิจกรรมผ่อนคลายในระยะที่ 4 

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

 • สามารถมีการจัดการประชุม อบรม สัมมนา นิทรรศการ การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี คอนเสิร์ตต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ โดยมีเงื่อนไข คือ การประชุม อบรม สัมมนา ใช้พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน, การจัดเลี้ยง อีเวนต์ เปิดตัวสินค้า การแข่งขันกีฬา การประกวดต่าง ๆ ระยะนั่งหรือยืนห่าง 1 เมตร และงานดนตรี คอนเสิร์ต ใช้พื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคนค่ะ
 • สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารที่ได้รับการอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
 • สามารถเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลต่าง ๆ แบบรายวันได้ โดยมีข้อกำหนดคือ เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเล็ก พื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อคน และผู้สูงวัย เน้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้

Advertisement

Advertisement

 • มีการจัดคนให้เข้าชมเป็นรอบ หรือกลุ่ม เล็ก ๆ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ให้ความรู้ 
 • สามารถมีการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รวมทุกคนแล้วไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน
 • 2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

  • การอบตัว สมุนไพร การอบไอน้ำ ในสถานประกอบการ สามารถทำได้โดยเน้นให้มีการจัดบริการแบบห้องเดี่ยว 
  • การออกกำลังกายแบบกลุ่มบริเวณที่โล่งกว้างหรือลานกิจกรรมสามารถทำได้โดยมีจำนวนไม่เกิน 50 คน คิดเป็นพื้นที่คนละไม่เกิน 5 ตารางเมตร
  • สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สามารถเปิดได้ โดยสวนน้ำนั้น ใช้พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน
  • สนามกีฬา หรือสถานเพื่อการออกกำลังกาย สามารถจัดกิจกรรมแข่งขันได้โดยให้ถ่ายทอดสด ห้ามไม่ให้มีผู้เข้าชม

  Advertisement

  Advertisement

 • ตู้เกมในห้างสรรพสินค้าสามารถเข้าเล่นได้ 
 • 111ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay 

  การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

   เครื่องบิน - สามารถเดินทางโดยนั่งติดกันได้ ไม่ต้องนั่งแบบที่เว้นที่ โดยผู้โดยสารจะต้องยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดการเดินทาง

  รถโดยสาร  - ผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จำกัดจำนวนไม่เกิน 70%,รถโดยสารสาธารณะทางไกล จะต้องมีการจอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง และกรณีมีการติดโรคโควิด 19 จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว 9

  ภาพโดย mohamed Hassan จาก Pixabay

  กิจการที่ยังไม่อนุญาตเปิดให้บริการ

        1. สถานบันเทิง ได้แก่ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ 

        2. สถานประกอบการ อาบ อบ นวด 


  เครดิตภาพปกโดย PIRO4D จาก Pixabay