การไฟฟ้าอำเภอสายบุรี หรือ PEA นำร่องใช้มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic eneygy meter) แทนมิเตอร์แบบจานหมุน เป็นที่แรกของประเทศไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรีดำเนินโครงการจัดหามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 5(100) แอมป์ 1 เฟส ขนาด 5(100) แอมป์ 3 เฟส ขนาด 5(6) แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ 3 เฟส สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์รุ่นเก่าแบบจายหมุนในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

      มิเตอร์อิเล็กทรอนิกศ์ (Electronic eneygy meter) คือ มิเตอร์สำหรับวัดการใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน โดยนำมาใช้ทดแทนมิเตอร์รุ่นเก่าแบบจานหมุนที่ใช้หลักกลไกของฟันเฟืองในการหมุนเพื่อบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จะยังคงวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้เหมือนมิเตอร์รุ่นเก่า ไม่มีผลเพิ่ม/ลดแต่อย่างใด หากแต่จะช่วยให้การวัดปริมาณในการใช้ไฟฟ้านั้นเสถียรยิ่งขึ้น ลดโอกาสความผิดพลาดในการทำงานของมิเตอร์ได้มากขึ้นอีกด้วย ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้นไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้นมิเตอร์

Advertisement

Advertisement

 


        การไฟฟ้าอำเภอสายบุรี เป็นการไฟฟ้านำร่องที่แรกของประเทศไทย ที่มีการบริการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เหล่าบุคคลากรของการไฟฟ้าสายบุรีได้มุ่งมั่นและตั้งใจกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้เริ่มทำการประชุมและวางแผนเกี่ยวกับโครงการนี้มาเป็นเวลาร่วม 3 เดือน และพร้อมสับเปลี่ยนมิเตอร์เครื่องแรกในเดือนเมษายนนี้

ประชุม


        ภาพการซ้อมการติดตั้งมิเตอร์ภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งมิเตอร์ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ส่วนการติดตั้งแตกต่างจากรุ่นเก่าโดยสิ้นเชิง การไฟฟ้าจึงมีการเทรนงานเกี่ยวกับการติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์โดยจะส่งช่างไฟฟ้าของแต่ละการไฟฟ้าทั่วภาคใต้มาเพื่อศึกษาวิธีการติดตั้งโดยเฉพาะ

Advertisement

Advertisement

มิเตอร์

 


       นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรียังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กโปรเจกของการไฟฟ้าเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีราคาที่สูงกว่ามิเตอร์ทั่วไปถึง 10 เท่าเลยก็ว่าได้ แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยอมทุ่มทุนมหาศาลเพื่อแลกเสถียรภาพและความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : รูปภาพทุกรูปเป็นภาพถ่ายของผู้เขียนเอง