ภาษาเกาหลีตามหมวดหมู่ ภาษาเกาหลี     ภาษาเกาหลีตามหมวดหมู่ มีทั้งหมด 4 หัวข้อเรื่อง  ได้แก่ วันในภาษาเกาหลี , สีในภาษาเกาหลี , เดือนในภาษาเกาหลี และนิ้วมือในภาษาเกาหลี 

 

- วันในภาษาเกาหลี วันในภาษาเกาหลี

Day 요일  ( โย อิล )  แปลว่า  วัน 

일요일 ( อิล โย อิล)  แปลว่า  วันอาทิตย์

월요일 ( วอล โย อิล )  แปลว่า  วันจันทร์

화요일 ( ฮวา โย อิล )  แปลว่า  วันอังคาร

수요일 ( ซู โย อิล )  แปลว่า  วันพุธ 

목요일 ( มก โย อิล )  แปลว่า  วันพฤหัสบดี

금요일 ( กึม โย อิล )  แปลว่า  วันศุกร์

토요일  (โท่ โย อิล)  แปลว่า  วันเสาร์ 

*** เคล็กลับการท่องจำ “ 일 월 화 수 목 금 토 ( อิล วอล ฮวา ซู มก กึม โท ) ” แล้วค่อยเติมคำว่า “ 요일 ( โย อิล ) ” ลงต่อท้ายประโยค ***

- สีในภาษาเกาหลี 

Colours
색 ( แซ็ก )  แปลว่า  สี 

빨간색 ( ปัล กัน แซ็ก )  แปลว่า  สีแดง

분홍색 ( พุน ฮง แซ็ก )  แปลว่า  สีชมพู

갈색 ( คัล แซ็ก )  แปลว่า  สีน้ำตาล 

Advertisement

Advertisement

보라색 ( โพ รา แซ็ก )  แปลว่า  สีม่วง 

파란색 ( พ่า รัน แซ็ก )  แปลว่า  สีน้ำเงิน

하얀색 ( ฮา ยัน แซ็ก )  แปลว่า  สีขาว

검은색 ( คอม มึน แซ็ก )  แปลว่า  สีดำ 

초록색 ( โช่ รก แซ็ก )  แปลว่า  สีเขียว

노란색 ( โน รัง แซ็ก )  แปลว่า  สีเหลือง

하늘색 ( ฮา นึล แซ็ก )  แปลว่า  สีฟ้า

주황색 ( ชู ฮวัง แซ็ก )  แปลว่า  สีส้ม 

 


- เดือนในภาษาเกาหลี

Month
월 ( วอล )  แปลว่า  เดือน

일월 ( อิล วอล )  แปลว่า  เดือนมกราคม

이월 ( อี วอล )  แปลว่า  เดือนกุมภาพันธ์

삼월 ( ซัม วอล )  แปลว่า  เดือนมีนาคม

사월 ( ซา วอล )  แปลว่า  เดือนเมษายน

오월 ( โอ วอล )  แปลว่า  เดือนพฤษภาคม

유월 ( ยู วอล )  แปลว่า  เดือนมิถุนายน ***

칠월 ( ชิ่ล วอล )  แปลว่า  เดือนกรกฎาคม

팔월 ( พัล วอล )  แปลว่า  เดือนสิงหาคม

구월 ( คู วอล )  แปลว่า  เดือนกันยายน

시월 ( ชี วอล )  แปลว่า เดือนตุลาคม ***

Advertisement

Advertisement

십일월 ( ชิบ อิล วอล )  แปลว่า  เดือนพฤศจิกายน

십이월 ( ชิบ อี วอล )  แปลว่า  เดือนธันวาคม

 *** เคล็ดลับการจำ เดือนทั้ง12เดือน ท่องตามการนับเลขภาษาเกาหลี คือ “ 일 이 삼 사 오 육 칠 팔 구 십 ( อิล อี ซัมซา โอ หยุก ชิล พัล คู ชอบ) ” ยกเว้นเดือนมิถุนายน“ 유월 ( ยู วอล ) ”และเดือนตุลาคม“ 시월 ( ชี วอล ) ” นอกนั้นจำแบบการนับเลขภาษาเกาหลีได้เลย *** 

 

- นิ้วในภาษาเกาหลีFingers
손가락 ( ซน กา รัก )  แปลว่า  นิ้วมือ

손 ( ซน )  แปลว่า  มือ 

엄지 ( ออม จี )  แปลว่า  นิ้วโป้ง

검지 ( คอม จี )  แปลว่า  นิ้วชี้

중지 ( ชุง จี )  แปลว่า  นิ้วกลาง

약지 ( ยัก จี )  แปลว่า  นิ้วนาง

소지 (โซ จี )  แปลว่า   นิ้วก้อย 

 

*** เคล็ดลับการจำ “ 엄 검 중 약 소 ( ออม คอม ชุง ยัก โซ ) ” แล้วค่อยเติมคำว่า “ 지 ( จี ) ” หลังคำ *** 

 

การที่จะประสบความสำเร็จ ต้องใช้เวลานาน​“ 대기만성 ”  การที่จะประสบความสำเร็จ ต้องใช้เวลานาน   

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่าย/ผลงานจัดทำโดยหมั่นโถวห้ามนำไปดัดแปลงหรือนำรูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต