ต้องยอมรับว่า AI เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องได้พบเจอกันทุกวงการ เพราะนอกจากจะถูก Train มาเพื่อทำงานในส่วนของมนุษย์แล้วยังพบว่าความแม่นยำที่สูงมากขึ้นในทุกวันนี้ทำให้เป็นที่น่าตกใจพอสมควร และครั้งนี้ก็ขอขุดมาพูดถึงเรื่องที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตุรกุได้นำเสนอในการประชุมระหว่างประเทศ ICNC เมื่อเดือนที่แล้วกันสักหน่อย ในหัวข้อของอัตราการทำนายในการเกิดภาวะหัวใจวายได้แม่นยำถึง 90%


A

   เมื่อไม่นานมานี้ในการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (International Conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT : ICNC) กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

   โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการวิจัยที่ยันยันว่า Machine Learning Algorithm นั้นสามารถทำนายอัตราการเกิดโรคหัวใจและเกิดภาวะหัวใจวายด้วยความแม่นยำที่สูงถึง 90% จากการใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยกว่า 950 คนที่มีอาการเจ็บหน้าอก

Advertisement

Advertisement

   นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตุรกุ ประเทศฟินแลนด์ (University of Turku, Finland) ได้ทำการฝึกฝน Algorithm ดังกล่าวเพื่อทำระบุถึงรูปแบบที่มีแนวโน้มสูงต่อการเกิดอาการหัวใจวายและการเสียชีวิตที่เกิดจากอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ

   Dr Luis Eduardo Juarez-Orozco กล่าวว่า ความก้าวหน้าดังกล่าวไปไกลเกินกว่ายาที่ใช้รักษาโรคเสียอีก แต่เราก็ต้องระวังถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงรวมไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเช่นกัน พวกเรามีข้อมูลแต่ไม่เคยได้ใช้มันอย่างเต็มศักยภาพมาก่อนเลย

 

medicaldevice-network

แล้ว ML สามารถทำนายการเกิดภาวะหัวใจวายได้ยังไงกัน?

   เพื่อที่จะทดสอบ Algorithm ดังกล่าว นักวิจัยจำเป็นต้องรสบรวมข้อมูลของผู้ป่วยที่มีอาการ หรือบางสิ่งบ่งบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยการใช้เครื่อง CT Scan (เครื่องเอกซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจหลอดเลือดหัวใจ) โดยนักวิจัยได้รวบรวม Data กว่า 85 อย่างที่เกี่ยวกับกับภาวการณ์เกิดแผ่นพลาค (Plaque) ที่ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัวจนส่งผลให้ภายในหลอดเลือดมีการตีบตัวนั่นเอง และสำหรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มการเป็นโรคหัวใจจะต้องทำแบบทดสอบเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลอีก 17 อย่าง ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ 24 ราย และมีผู้เสียชีวิต 49 ราย ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการติดตามผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นเวลาเฉลี่ย 6 ปี

Advertisement

Advertisement

   เมื่อทราบผลดังกล่าว จึงทำการป้อนตัวแปรทั้ง 85 ลงใน ML Algorithm ที่ใช้ ซึ่งมันจะวิเคราะห์ตัวแปรพวกนั้นซ้ำๆ เพื่อหาแนวโน้มของการเกิดภาวะหัวใจวาย และเพราะทราบผลจากการทดลองอยู่แล้ว (จากการติดตาม 6 ปี) นักวิจัยจึงสามารถวัดความแม่นยำของ Algorithm ได้ว่ามีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหน

Advertisement

Advertisement

   ถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เท่าไหร่นักเพราะทาง Google เองก็ได้เคยมีข่าวเรื่องการพัฒนา AI ที่คาดเดาอัตราความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายได้ด้วยการแสกนดวงตามาก่อน แต่อัลกอริทึมดังกล่าวยังไม่สามารถลงสนามจริงได้ เนื่องจากมีความแม่นยำอยู่ที่ 70% เท่านั้น

   อย่างไรก็ตามแม้ว่าการวิจัยนี้จะยังไม่ได้มีความแม่นยำถึง 100% แต่เชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเข้าใกล้เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ และเมื่อถึงวันนั้นคงจะมี AI ที่สามารถใช้วัดอัตราการเกิดภาวะหัวใจวายในรูปแบบต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือขั้นสุดเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน


Second Pic : medicaldevice-network.com

REF

https://bit.ly/2NsDU7z

https://www.verdict.co.uk/machine-learning-predicts-heart-attacks/

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190513081412.htm