ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในสภาวะวิกฤติมาตลอดเวลา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่คงที่ ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศแย่ลงส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก วันนี้เรามาทำความรู้จักเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กัน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้

การจราจรฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 คืออะไร

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อสูดดมเข้าไปสามารถเข้าไปยังถุงลมปอดหลอดเลือด และส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เรียกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

 • ไม่เกิน 10 ไมครอน เรียก PM10
 • ไม่เกิน 2.5 ไมครอน เรียก PM2.5

PM2.5 จะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ 20 เท่า

สาเหตุการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 มาจากปัญหาเหล่านี้
1. การจราจรและการคมนาคมขนที่แออัดบนท้องถนน ส่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง

Advertisement

Advertisement

2. การปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง
4. การเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ในที่โล่งแจ้ง ทำให้เกิดควันพิษในอากาศ

ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย

 • ระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม มีน้ำมูก ไซนัสอักเสบ เจ็บคอ
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด เหนื่อยง่าย เท้าบวม หัวใจเต้นเร็ว
 • ระบบผิวหนัง ผื่นคันตามร่างกาย
 • เยื่อบุตาอักเสบ แสบหรือคันตา มองไม่ชัด ตาแดง น้ำตาไหล
 • ระยะยาว ส่งผลกระทบกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งปอดป่วย

 

 กลุ่มเสี่ยง

 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด

 การป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
1.เข้าใจดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)
        ดัชนีคุณภาพอากาศ คือ ข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใดมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพ แสดงถึงค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 5 ระดับ ได้แก่

Advertisement

Advertisement

        ความหมายของสี

 1. สีฟ้า =คุณภาพอากาศดีมาก ค่าAQI 0-25 หมายความว่า คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
 2. สีเขียว =คุณภาพอากาศดี ค่าAQI 26-50 หมายความว่า คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
 3. สีเหลือง =ปานกลาง ค่าAQI 51-100 หมายความว่า ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่งผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 4. สีส้ม =เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าAQI 101-200 หมายความว่า ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่นไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศรีษะหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

Advertisement

Advertisement

 • สีแดง =มีผลต่อสุขภาพ ค่าAQI 201 ขึ้นไป หมายความว่า ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
 • รถ2. ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

  3.ปฏิบัติตามมาตรการ "ติด ลด งด ย้ำ" ในการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

  • ติด คือ ติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ตนเองอยู่เสมอ
  • ลด คือ ลดเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรือนอกอาคาร
  • งด คืองดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การลดการเผาในที่โล่งแจ้ง งดสูบบุหรี่เป็นต้น
  • ย้ำ คือ ย้ำเตือนตนเอง การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95เมื่อต้องอยู่นอกอาคาร

        เพียงแค่เรารับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราก็จะสามารถรับมือกับปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ภัยเงียบที่เป็นอันตรายต่อตัวเราและคนที่เรารักได้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองกันด้วยนะคะ

  ภาพประกอบ1/ ภาพประกอบ2/ ภาพประกอบ3/ ภาพประกอบ4