ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงิน 15,000 บาท ให้ผู้ประกันมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ภายใน 28 สิงหาคม 2563 นี้

เยียวยาประกันสังคม มาตรา 33ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ตามมาตรการชดเชยรายได้ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา โดยการโอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตน ภายใน 28 สิงหาคม 2563 นี้แน่นอน

นางพิสมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ “มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา” เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคม และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะจัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

Advertisement

Advertisement

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำถึงคุณสมบัติผู้ประกันที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ดังกล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน รับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใด ผู้ประกันจนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

Advertisement

Advertisement

เยียวยาประกันสังคม มาตรา 33ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้

ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นๆ จะได้รับเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้

เยียวยาประกันสังคม มาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คืออะไร

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ยังทำงานกับนายจ้างอยู่ภายในสถานประกอบการ ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างจะส่งเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง คิดจากฐานสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ทำให้จ่ายเงินประกันสังคมสูงสุดไม่เกิน 750 บาท

 


ขอบคุณภาพปกจาก : Pixels

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Advertisement

Advertisement