ในขณะที่ผู้คนกำลังหวาดวิตกกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 กันอยู่ในขณะนี้ หลาย ๆ คนอาจจะลืมเรื่องของสภาวะของโลกก่อนหน้าที่จะเกิดสภาวะวิกฤติเช่นนี้ขึ้น นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมของโลกที่ยังต้องการการดูแลควบคู่กันไปกับสภาวะอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เพราะก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งเช่นกัน เพราะปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของมนุษย์อย่างเราทั้งปัจจุบันและอนาคต

ปัญหาของสภาวะโลกร้อนแต่อีกนัยหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าในสภาวะเช่นนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่วิกฤติกันทั่วโลก ทุกประเทศก็ต่างยังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้เลย และถือเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดกันมาก่อน ทำให้อาจจะหลงลืมกันไปบ้างกับเรื่องอื่น ๆ ที่เคยเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่เมื่อองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ให้ข้อมูลว่าอุณหภูมิของโลกของเราจะร้อนขึ้นไปเรื่อย ๆ และจะเพิ่ม 1.5 องศาเซลเซียส จะทำให้ใน 10 สิบปีข้างหน้าจะเกิดผลร้ายเป็นอย่างมากตามมากับผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน และจะทำให้นำมาซึ่งปัญหาด้านต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสาธารณสุขซึ่งสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

Advertisement

Advertisement

สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป ส่วนด้านองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลด้วยความเป็นห่วงว่าสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น อาจจะทำให้สภาวะโลกร้อนแย่ลงมากขึ้น เนื่องว่าจะไม่ได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านปัญหาของภาวะโลกร้อนกันอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเคย ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน และหลายบริษัทต่าง ๆ ก็มุ่งเน้นไปช่วยเหลือเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด-19 มากกว่า และผู้คนก็ให้ความสนใจในการดูแลเรื่องสุขภาพและการเงินของตัวเองมากกว่าเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อน และด้วยเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันและแก๊สและระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงเพราะผู้คนไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนทำให้การซื้อขายไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมแต่อย่างใด

Advertisement

Advertisement

โควิด-19อย่างไรก็ตามสภาวะวิกฤติเช่นนี้ทุกภาคส่วนก็อาจจะต้องดำเนินการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนและมีความสำคัญมากกว่าก่อนปัญหาที่ยังดำเนินการต่อได้ในภายหลังเพื่อรักษาสถานการณ์และชีวิตของผู้คนให้ปลอดภัยมากที่สุดนั่นเอง เพราะถือว่าสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นสถานะการณ์ที่ฉุกเฉินและไม่มีใครได้เตรียมการรับมือมาก่อน จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในช่วงเวลาเช่นนี้ เราก็ได้แต่หวังว่าอีกไม่นานสถานการณ์ทุก ๆ อย่างคงจะดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ววัน แล้ววันนั้นเราจะกลับมา Save เราและ Save โลกกันนะคะ

Advertisement

Advertisement

Save เรา Save โลกขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์

รูปภาพที่ 1 Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash https://unsplash.com/photos/uKvPDQop-JA

รูปภาพที่ 2 Photo by Anton Rusetsky on Unsplash https://unsplash.com/photos/PTiNuIxdKrk

รูปภาพที่ 3 Photo by CDC on Unsplash https://unsplash.com/photos/w9KEokhajKw

ปก Photo by Bill Oxford on Unsplash https://unsplash.com/photos/rdLERs3ZGgQ

      Photo by CDC on Unsplash https://unsplash.com/photos/c4IBsSCuwIU

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.voathai.com/a/coronavirus-covid-19-crisis-human-rights-climate-change/5389070.html

                            http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/post/mit-