ป้อมเมืองบางกอก ที่สร้างโดยคำแนะนำของ คอนสแตนติน ฟอลคอน สมุหนายกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ป้อมนี้แรกสร้างในสมัยอยุธยาให้ชื่อว่า ป้อม วิไชเยนท์  ตั้งตามชื่อของ พระยาวิไชเยนท์ ซึ่งเป็นชื่อของ คอนสแตนติน ฟอลคอน 

ต่อมาสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มาสร้างพระราชวังติดกับป้อมแห่งนี้ และได้มีการเปลี่ยนชื่อป้อมจาก ป้อมวิไชเยนท์ เป็น ป้อม วิไชยประสิทธิ์ ชื่อนี้ยังคงใช้เรียกป้อมนี้มาจนถึงปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement