ท่าออกกำลังกายด้วยลูปแบนที่ทั้งสั้นและมีประสิทธิภาพในการสร้างและปั้นก้นให้กลมเด้ง 🍑

กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ แบบนี้

 

11 ท่าปั้นก้นกลมเด้ง ทำตามได้ดังนี้

1. ลาถีบ (Donkey Kick) 0:21

2. เหยียดขาเตะขึ้น (Straight Leg Lift) 1:25

3. หมุนขาเป็นวงกลม (Leg Circles) 2:08

4. ยกขาค้าง (Leg holds) 2:56

5. แพลงก์เตะขาขึ้น (Forearm plank) 3:53

6. สควอช (Squats) 4:45

7. สควอชขาข้าง (Side squats) 5:30

8. สควอชกระโดด (Jump squats) 6:35

9. เตะหลัง (Kickback) 7:32

10. เตะข้าง (Sidekick) 8:03

11. หมาเยี่ยว (Fire Hydrant) 8:46

Advertisement

Advertisement