ปั่นจักรยานชมกังหันลม เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา ชมกังหันลมที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง และหากอยากมาสัมผัสสายหมอก แนะนำให้มาช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะ #เที่ยวตัวแตก #เที่ยวไม่วางแผน #เขายายเที่ยง #กังหันลม #โคราช

Advertisement

Advertisement